Tanca
Societat 18 d’abril de 2023

L’Ajuntament posa a disposició de les entitats 28 paquets d'ordinadors i monitors i 17 monitors

Des d’avui està obert el termini per a accedir al Programa de reutilització de material informàtic i cessió gratuïta a entitats sense ànim de lucre de la vila per al 2023. Hi poden optar associacions que impulsin programes d'interès social i les sol·licituds es poden tramitar fins al 9 de maig a través del catàleg de tràmits

L’Ajuntament d’Esparreguera ha posat en marxa el Programa de reutilització de material informàtic i cessió gratuïta a entitats sense ànim de lucre de la vila que impulsin programes d'interès social. Per aquest 2023, el consistori posa a disposició de les associacions 28 paquets d’un ordinador i un monitor i 17 monitors, amb el sistema operatiu Windows 10 preinstal·lat i el programari d’oficina LibreOffice. L’ús del material haurà de destinar-se necessàriament al funcionament ordinari de l’entitat, d’acord amb els fins socials previstos als seus estatus. Per a poder optar a aquest material cal estar inscrit en el Registre d’Entitats Municipal de l’Ajuntament d’Esparreguera i estar al corrent de l’acompliment de les obligacions tributàries. Les sol·licituds es poden tramitar des d’avui i fins el 9 de maig a través del catàleg de tràmits adjuntant la documentació requerida en les bases.

L’Ajuntament d’Esparreguera realitza anualment un cicle de renovació d’equips informàtics amb l’objectiu de prestar un servei públic de qualitat i avançar en la modernització i ús intensiu de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. En aquest marc l’Ajuntament impulsa la iniciativa del Programa de Reutilització de Material Informàtic, que va ser aprovat al Ple municipal del mes de març, i que es nodreix d’equips informàtics que han estat renovats perquè han quedat obsolets per l’ús que en fa el consistori, però que es troben en bones condicions per tenir una segona vida al servei d’entitats en tasques que no requereixin una gran complexitat tecnològica. Per l’any 2023, es posa en disposició del programa 28 paquets d’un ordinador i un monitor i 17 monitors. Els ordinadors es cedeixen amb el sistema operatiu Windows 10 preinstal·lat, el programari d’oficina LibreOffice i el navegador d’internet Google Chrome, entre d’altres programaris bàsics gratuïts.

En aquest programa hi pot participar qualsevol entitat sense ànim de lucre que impulsi programes d’interès social a Esparreguera que no incorrin en cap de les prohibicions de contractar amb l’Administració, estiguin al corrent de l’acompliment de les obligacions tributàries, incloses les de l’Ajuntament, i amb la seguretat social i que estiguin inscrites en el Registre d’Entitats Municipal de l’Ajuntament d’Esparreguera. Les entitats hauran de destinar el material informàtic a fins d’utilitat pública o d'interès social, sempre en benefici d'interessos de caràcter local. En aquest sentit, l’ús del material haurà de destinar-se necessàriament al funcionament ordinari de l’entitat, d’acord amb els fins socials previstos als seus estatus. La cessió d’ús del material informàtic vinculat a aquest programa tindrà una durada màxima de 10 anys.

Per tal de poder accedir al Programa de Reutilització de Material Informàtic de l’Ajuntament d’Esparreguera les entitats sol·licitants hauran de presentar instància i la documentació que es detalla a les bases de la convocatòria a través del catàleg de tràmits. El termini per registrar les sol·licituds s’ha obert avui i finalitza el proper 9 de maig. La valoració de les sol·licituds es farà per un òrgan col·legiat amb els següents criteris: es realitzarà una primera atribució d’un equip per entitat, si el nombre de sol·licituds presentades és superior al material informàtic disponible, es procedirà a un sorteig entre les entitats sol·licitants. En el cas que, realitzada la primera atribució dels equips, es produeixi un sobrant del material disponible es realitzarà una segona atribució d’un altre equip per entitat i, en el cas que el material sobrant no doni cobertura a totes les entitats interessades, es procedirà a un sorteig.