Tanca
Esports 18 de desembre de 2019

La 1a Taula d’Entitats Esportives d’Esparreguera reuneix 15 clubs de la vila

La trobada va servir per a presentar aquest nou ens participatiu que es reunirà amb periodicitat trimestral. Les conclusions que s’extreguin de les diferents sessions de la taula formaran part del futur Pla Director d’Esports. La propera reunió es farà a l'abril per parlar sobre les instal·lacions

Un total de 15 entitats van participar en la primera trobada de la Taula d’Entitats Esportives impulsada per l’Ajuntament d’Esparreguera, que es va celebrar dilluns a Can Pasqual. Aquesta reunió va servir per a presentar aquest nou ens, que té per objectiu abordar les necessitats actuals de l’esport al municipi des d’una visió àmplia, així com per a situar les bases amb les quals es vol anar desenvolupant la taula de cara al futur. La reunió va comptar amb la presència de la regidora d’Esports, Glòria González, del personal tècnic de l’Àrea d’Atenció a les Persones i de la regidoria d’Esports, així com del regidor de Junts, Jordi Mestres, i de representants de grups polítics del municipi.

La regidora d’Esports de l’Ajuntament d'Esparreguera, Glòria Gonzàlez, ha assegurat que “va ser una sessió molt enriquidora amb moltes aportacions dels representants de les entitats esportives i una bona rebuda per part dels seus dirigents, que van valorar positivament el fet d’intercanviar experiències i propostes de forma col·lectiva en un espai de treball”. La regidora ha apuntat que es va fer èmfasi “en una visió global de l’àmbit esportiu local, en tot allò que ofereixen les entitats a la vila, les seves necessitats i també van sorgir algunes idees i projectes de futur”.

Durant la sessió es va plantejar que la temàtica de les properes trobades sigui oberta amb la possibilitat que es puguin tractar propostes que vinguin tant per part de l’Ajuntament com de les entitats esportives. Les conclusions que s’extreguin de la Taula d’Entitats Esportives es tindran en compte en el futur Pla Director d’Esports. Un Pla que en aquests moments està pendent de la creació del Comissionat previst en el cartipàs municipal per al seu desenvolupament, i de l’auditoria sobre l’esport local que s’està duent a terme en l’actualitat per a determinar la regulació dels espais municipals, l’adaptació de les bases per a les subvencions en l’àmbit esportiu, l’impacte en les ordenances fiscals i la gestió dels equipaments.

La pròxima trobada de la Taula d’Entitats Esportives es realitzarà el mes d’abril i molt probablement centrarà el seu àmbit de treball en els equipaments esportius municipals, per a posar en comú les necessitats de les diferents entitats pel que fa a disponibilitat, ús i gestió. Precisament, el debat sobre les instal·lacions va ser el tema majoritàriament proposat en la primera trobada per part de les entitats assistents, la majoria de les quals també va destacar la idoneïtat d’aquest ens per a compartir i intercanviar experiències i preocupacions en l’àmbit de l’esport municipal.