Tanca
Convivència 22 de febrer de 2019

La població d’Esparreguera creix lleugerament per cinquè any consecutiu

A la vila hi ha 22.386 persones empadronades, de les quals un 8,3% són estrangeres. Hi conviuen veïns i veïnes nascuts a 73 països diferents i les nacionalitats més presents, després de l’espanyola, són la marroquina, la romanesa, la paquistanesa i la italiana

La població d’Esparreguera augmenta moderadament per cinquè any consecutiu fins a arribar a les 22.386 persones empadronades, de les quals un 8,3% són estrangeres. Són dades de l’Observatori de Ciutadania i Migracions que ha donat a conèixer la Regidoria de Convivència i que indiquen que el lleuger creixement poblacional a la vila, que es manté en xifres molt similars des de 2010, es deu principalment al saldo migratori positiu de persones provinents d’altres comarques de la província de Barcelona.

Durant l’any 2018 es va produir un increment de 341 persones al cens de població d’Esparreguera, on va créixer tant la xifra d’habitants de nacionalitat espanyola com de residents estrangers. Segons les dades del padró municipal viuen a la vila 1.863 estrangers, un 8,3% de la població. Aquesta xifra està molt per sota de la mitjana de Catalunya, que és del 15,3%, i de la del Baix Llobregat, que és del 10,15%. La regidora de Convivència, Olímpia Sánchez García, subratlla que “a Esparreguera viuen veïns i veïnes nascuts a 73 països diferents i a 1.500 municipis d’arreu de l’Estat, que integren una realitat social diversa i dinàmica que evoluciona dia a dia”.

Dins la població estrangera la més rellevant és la procedent del Marroc, seguida de la de Romania, el Pakistan i Itàlia. En els últims anys però, ha augmentant la població procedent de centre i sud Amèrica, sobretot de països com Colòmbia, el Brasil, l’Equador, Hondures o el Perú. L’Observatori també indica que 449 veïns d’Esparreguera resideixen a l’estranger. D’aquests, 39 han marxat durant l’any 2018 i les seves principals destinacions han estat França, Mèxic i Bèlgica.

La regidora de Convivència explica que l’Observatori “és una eina estadística que vol facilitar el disseny i la planificació de les polítiques i les actuacions locals i aportar coneixement de la realitat social i demogràfica de la vila”. En aquest sentit, les dades analitzades mostren que hi ha molta mobilitat residencial, tant d’estrangers com d’espanyols, principalment a d’altres comarques de Barcelona, però també a la resta de Catalunya i altres comunitats. “Aquests moviments no són estables i cal tenir-los en compte a l’hora de planificar polítiques, com per exemple, a nivell escolar, la matrícula oberta”, apunta Olímpia Sánchez García.

L’Observatori també ens indica que durant el 2018 hi hagut 184 naixements a Esparreguera, la qual cosa vol dir que la taxa de natalitat al municipi s’ha reduït en un 1,3‰ en un any, situant-se en el 7,5‰. Entre la població espanyola aquesta és del 7,2‰ i en l’estrangera de l’11,3‰.