Tanca
Participació Ciutadana Medi Ambient 14 de desembre de 2020

La setmana que ve comença l’enquesta ciutadana sobre els hàbits de gestió de residus

El consistori vol conèixer els hàbits i l’opinió de la població per incorporar millores en el nou model de gestió de residus que ha de posar-se en marxa el 2022. L’enquesta, adreçada a la ciutadania més gran de 16 anys, als comerços i les entitats, es podrà respondre del 21 de desembre al 21 de gener a través de la plataforma decideix.esparreguera.cat i també presencialment a l’OAC

L’Ajuntament d’Esparreguera durà a terme, a partir de dilluns que ve, 21 de desembre, i fins al 21 de gener, una enquesta ciutadana sobre els hàbits de reciclatge i el nou servei de recollida de residus del municipi. El consistori està treballant en la definició del nou model de gestió, que aposta per l’eliminació del sistema actual de contenidors soterrats, l’establiment de la recollida porta a porta a Can Rial, Mas d’en Gall, La Plana i el nucli antic i disposar de contenidors en superfície a la resta de barris. Tanmateix, abans d’acabar de definir el projecte la regidoria d’Espai Natural vol fer una consulta per a conèixer l’opinió dels ciutadans sobre el canvi de model i poder així incorporar millores perquè el projecte s’adapti de la manera més òptima possible a les necessitats reals del municipi. L’enquesta estarà disponible a través de la plataforma web decideix.esparreguera.cat i també es podrà fer presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), sol·licitant el formulari enquesta de residus i dipositant-lo, una vegada complimentat, a la urna habilitada per la recollida d’enquestes.

L’enquesta està adreçada a tota la població resident a Esparreguera major de 16 anys així com als propietaris de comerços i a les entitats locals. El qüestionari consta de 26 preguntes, majoritàriament de tipus test, que volen recollir els hàbits de la població en la gestió de residus, per saber quines fraccions separa, si té clar on dipositar cada residu, quines dificultats es troba a l’hora de separar i llençar correctament els residus o què fa si es troba el contenidor ple; també consulta sobre el coneixement dels serveis addicionals que facilita l’Ajuntament, com la deixalleria, la deixalleria mòbil, la recollida de mobles i trastos vells, la recollida de restes vegetals i el servei de reutilització, i els descomptes existents en la taxa d’escombraries per l’ús de les deixalleries i per realitzar compostatge domèstic. Per últim, aborda qüestions com el sistema de recollida porta a porta i possibles millores del servei de recollida de residus. El regidor d’Espai Natural, Emmanuel Ortí, ha explicat que “l’objectiu de l’enquesta és saber quins són els hàbits en el reciclatge dels residus que la població genera a casa seva, però també els dels comerços i les entitats, així com conèixer l’opinió ciutadana sobre el canvi de model de recollida de residus que volem implementar per acabar de concretar determinats aspectes del servei i fer-lo més adequat a les necessitats del municipi”.

L’enquesta es podrà respondre a partir del dilluns que ve a la plataforma web decideix.esparreguera.cat. A més, aquelles persones participants que no disposin dels mitjans digitals necessaris per a presentar l’enquesta per via telemàtica, es podran dirigir de forma presencial a l’OAC de l’Ajuntament d’Esparreguera, on se’ls facilitarà el qüestionari en paper i se’ls prestarà l’assistència necessària. Un cop emplenat el document s’haurà de dipositar dins d’una urna expressament habilitada per a recollir els enquestes. L’horari de l’OAC del 21 de desembre al 8 de gener és de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 i divendres fins les 14h; a partir d el’11 de gener l’horari d’atenció s’amplia i passarà a ser de dilluns a dijous de 8.30 a 14.30h, divendres de 8.30 a 14h i dimarts i dimecres de 16.30 a 19h. L’enquesta estarà oberta a la participació ciutadana durant un mes, del 21 de desembre al 21 de gener.

El consistori va encarregar un estudi per a identificar possibles alternatives de millora a l’actual model de recollida de residus a la consultoria ambiental ENTORNa3 i, d’entre les diferents possibilitats, l’equip de govern aposta per la recollida porta a porta al centre de la vila i els barris perifèrics, i els contenidors de superfície al nucli urbà. El nou contracte de residus començarà a tramitar-se amb l’entrada en vigor del pressupost de 2021 i començarà a executar-se a inicis del 2022, un cop adjudicada la licitació i transcorregut un breu termini d’adaptació previ a l’entrada en funcionament del nou model. De fet, el contracte de recollida de residus és la partida amb un increment més notable en el pressupost municipal del 2021, ja que en l’actual pressupost està dotada amb 1.088.000 euros i passarà a ser d’1.700.000 per encabir el conjunt de millores previstes en el plec tècnic del nou contracte. Malgrat que no entrarà en funcionament fins al 2022, aquest increment en la consignació pressupostària del 2021 és necessari perquè la llei de contractes del sector públic obliga a tenir la totalitat de l’import disponible en el pressupost per iniciar l’expedient de contractació.