Tanca
Serveis Socials Atenció Ciutadana 2 de desembre de 2021

La Unitat d’Atenció Transversal (UAT) tancarà les oficines el 17 de desembre

A partir del 27 de desembre, aquesta unitat administrativa, impulsada per atendre l'increment de les demandes ciutadanes relacionades amb l'impacte de la pandèmia, passarà a atendre la ciutadania des de les dependències de l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), als baixos de l'edifici consistorial

La Unitat d’Atenció Transversal (UAT) de l’Ajuntament tancarà les seves oficines del carrer de l’Hospital el proper 17 de desembre, just un any després de la seva obertura. A partir del dia 27 d’aquest mateix mes, aquesta unitat administrativa, creada per oferir informació i assessorament a la ciutadania per atendre l’impacte social i econòmic de la pandèmia, es traslladarà a la seu de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), on continuarà gestionant alguns d’aquests expedients. Durant l’any que s’ha mantingut en funcionament, la Unitat d’Atenció Transversal ha atès més de 400 consultes cada mes vinculades a les àrees de Serveis Socials, Promoció Econòmica, Educació i Esports, a més d’oferir assessorament jurídic, suport en la sol·licitud d’ajudes a altres administracions i assistència per a l’obtenció i ús de certificats digitals. La passada primavera, la UAT va ser inclosa en el Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals de Catalunya de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i de la Fundació Carles Pi i Sunyer.

Des de la seva posada en marxa el 17 de desembre de 2020, la Unitat d’Atenció Transversal de l’Ajuntament ha atès una mitjana de 426 consultes ciutadanes cada mes. En concret, entre els mesos de març i d’octubre d’aquest any, la UAT va atendre un total de 3.413 peticions, la majoria de les quals, prop del 25%, relacionades amb sol·licituds d’informació sobre ajudes i prestacions, tant de l’Ajuntament com d’altres administracions públiques. En l’àmbit dels Serveis Socials, la sol·licitud o renovació del Programa d'Aliments ha representat el 13’5% de les demandes ateses, mentre que el 5% han estat peticions d’ajuts de persones en situació de dependència i el 4,60% sol·licituds de prestacions econòmiques municipals. D’altra banda, el 20% de les demandes ciutadanes adreçades a l’UAT s’han recollit en l’àrea de Promoció econòmica, on més del 13% de les peticions han tingut a veure amb expedients de recerca d’ocupació i un 6% amb qüestions vinculades a l’Oficina d’Informació i Atenció al Consumidor (OMIC).

Concebuda com a servei d’informació i assessorament proper i accessible a la ciutadania per a atendre, de manera transversal, l’increment d’expedients derivats de l’impacte de la pandèmia, la UAT ha comptat amb 11 perfils professionals, entre auxiliars de gestió i tècnics de l’àmbit social, laboral i jurídic, que han fet atenció al públic de dilluns a divendres a la seu del carrer de l’Hospital número 9. El dia 17 de desembre tancarà les seves portes, però a partir del dia 27 d’aquest mateix mes, alguns dels seus serveis passaran a prestar-se de de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), als baixos de l’edifici consistorial. Els expedients que s’atendran a partir d’aleshores des de les dependències de l’OAC seran la renovació del programa d’aliments, la sol·licitud d’ajudes, la petició del servei de teleassistència, la demanda del servei de transport adaptat o la sol·licitud d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda.

Durant el darrer any, a banda de les demandes ateses en relació als serveis socials bàsics, la UAT ha prestat assistència en la tramitació d’expedients d’altres àmbits municipals. Vinculades a Educació, la Unitat d’Atenció Transversal va atendre més de 100 peticions relacionades amb les beques menjador, el 3% del total; relacionades amb Esports, 106 peticions d’abonaments per a la piscina d’estiu, el 3% també; en l’àmbit de l’assessorament jurídic, 120 demandes, el 3,5%; mentre que vinculades a l’assistència amb certificats digitals, ha atès més de 200 peticions, el 6% del total. Per aquesta transversalitat, el passat mes d’abril, la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i de la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals va incloure la UAT de l’Ajuntament d’Esparreguera en el Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals de Catalunya dins la categoria d’Inclusió Social. Aquestes entitats la van valorar com a iniciativa local significativa durant la pandèmia per l’acompanyament íntegre i individualitzat a la ciutadania així com per salvar els efectes de la bretxa digital, donant seguiment per aconseguir fer tràmits online i obtenir certificats digitals.

Comparteix aquest contingut