Tanca
Serveis Socials Hisenda 25 d’abril de 2022

Les famílies monoparentals d’Esparreguera ja poden demanar l’ajut per a pagar l’IBI

Fins al 20 de maig es pot presentar la documentació per a beneficiar-se d’aquest ajut municipal que té per finalitat equiparar la repercussió que té l’IBI en l’economia familiar amb les famílies que tenen la consideració de monoparentals. El tràmit s’ha de fer, preferentment, de manera telemàtica a través de la seu electrònica municipal

L’Ajuntament d’Esparreguera ha obert avui la convocatòria perquè les famílies monoparentals del municipi puguin sol·licitar l’ajut per al pagament de l’Impost de Bens Immobles (IBI). Els requisits per beneficiar-se de la subvenció són tenir el reconeixement de família monoparental a data 1 de gener de 2022, estar empadronat a Esparreguera, ser titular de l’immoble, que ha de ser destinat a primera residència, i no tenir deutes amb el consistori ni amb la resta d’administracions públiques. Les sol·licituds per a demanar aquest ajut es poden presentar des d’avui i fins al 20 de maig. El tràmit s’ha de fer preferentment de manera telemàtica a través de la seu electrònica municipal, però es pot fer també presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC). El consistori destinarà un import total màxim de 4.000 euros del pressupost municipal a aquesta actuació, que té la finalitat de donar suport a les famílies monoparentals i equiparar la repercussió que té l’IBI en l’economia familiar amb les famílies que tenen aquesta consideració.

La subvenció és oberta a totes les persones que compleixin els requisits i s’atorgaran per la valoració de les sol·licituds presentades tenint en compte que s’aplicarà una bonificació del 50% de la quota quan l’immoble tingui un valor cadastral inferior a 71.000 euros i constitueixi l’habitatge habitual de la família o una rebaixa del 25% quan l'immoble tingui un valor comprès entre 71.000 i 150.000 euros i constitueixi l’habitatge habitual de la família. El concepte de família monoparental inclou les famílies formades per un o més fills que conviuen i depenen econòmicament d’una sola persona; la persona amb fills a càrrec que conviu amb una altra persona, sense relació estable de parella; persones vídues amb fills que depenguin econòmicament d’elles; qui té la guarda dels fills i no percep pensió d’aliments o aquesta pensió és inferior a la meitat de l’import de l’Indicador de Renda de suficiència de Catalunya; i persones amb fills que hagin patir violència masclista o abandonament de l’altra part progenitora.

Aquesta línia de subvencions va ser incorporada pel govern municipal fa sis anys amb l’objectiu d’eliminar la possible discriminació de les famílies monoparentals, ja que la llei recull que les famílies nombroses es poden beneficiar de bonificacions per al pagament d’impostos i, en canvi, no contempla aquest supòsit en el cas de les monoparentals. Les bases i la documentació necessària per a sol·licitar aquest ajut es pot consultar a la seu electrònica municipal. En cas de necessitar suport per a la tramitació telemàtica es pot contactar amb el Servei d’Assistència Integral a l’Administració Electrònica de l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament d'Esparreguera. Aquest servei atén de dilluns a divendres de 8 del matí a 8 del vespre a través del telèfon 93 595 62 86 o del correu electrònic [email protected]. Aquelles famílies que no disposin de mitjans electrònics, podran presentar la sol·licitud presencialment a la OAC. Per accedir-hi caldrà però demana cita prèvia a través de la web citaprevia.esparreguera.cat o del telèfon 93 777 18 01.