Tanca
Serveis Socials Educació 4 de maig de 2021

Oberta la convocatòria per a sol·licitar beques menjador per al curs 2021-2022

Fins el dia 22 de maig es poden demanar els ajuts individuals de menjador escolar que gestiona el Consell Comarcal del Baix Llobregat. Aquest any la sol·licitud s'ha de fer preferentment per via telemàtica, a través de la web de l’ens comarcal, però des de la Unitat d’Atenció Transversal de l’Ajuntament s’ofereix suport en la tramitació a aquelles famílies que ho necessitin

El Consell Comarcal del Baix Llobregat ha obert ja la convocatòria per a sol·licitar els ajuts individuals per a la utilització del servei escolar de menjador per al proper curs 2021-2022. Poden demanar aquest ajut les famílies o persones tutores legals de l’alumnat matriculat en qualsevol dels cursos dels ensenyaments des de segon cicle d’educació infantil a ensenyaments obligatoris dels centres educatius públics de la comarca, que no tinguin el servei de menjador amb caràcter perceptiu, és a dir, gratuït, i que facin ús diàriament del servei de menjador escolar. El termini per a demanar la subvenció es va obrir ahir i finalitza el proper 22 de maig. La sol·licitud s'ha de tramitar preferentment per via telemàtica a través de la pàgina web del Consell Comarcal. Aquelles famílies que no disposin de mitjans electrònics o coneixements digitals per a fer la tramitació, poden sol·licitar el formulari en paper als centres educatius o adreçar-se a la Unitat d’Atenció Transversal (UAT) de l’Ajuntament d’Esparreguera, on se’ls acompanyarà en el procés de presentació de la sol·licitud.

El Consell Comarcal gestiona l’atorgament d’ajuts individuals de menjador escolar per raons socioeonòmiques, d’acord amb la disponibilitat pressupostària i la puntuació derivada de la valoració de les condicions socials, econòmiques, geogràfiques i familiars dels sol·licitants. Aquest any les sol·licituds s’han de presentar per via telemàtica i es poden tramitar des de qualsevol dispositiu electrònic, ja sigui un mòbil, un ordinador o una tauleta. Per a començar, cal registrar-se introduint el número de mòbil i un correu electrònic. Per continuar complimentant la sol·licitud es necessita el número IDALU de l’alumne, el número DNI/NIE de tots els membres de la unitat familiar que convisquin al domicili i l’import mensual en cas d’haver rebut una subvenció de lloguer, una pensió d’aliments o la renda garantida. Tot i això, en casos excepcionals es pot lliurar el formulari en format paper al mateix centre educatiu.

L’Ajuntament d’Esparreguera ha informat també a les escoles i instituts que les famílies que necessitin acompanyament per a fer la sol·licitud de l’ajut de menjador a causa de dificultats relacionades amb el món digital, lingüístiques o senzillament perquè desitgen aprendre com es fa per a tramitar-la de forma autònoma en properes ocasions, poden demanar cita prèvia a la Unitat d’Atenció Transversal per rebre acompanyament. La UAT està ubicada al carrer de l’Hospital, número 9 i està oberta de dilluns a divendres de 9 del matí a 8 del vespre. Per a demanar cita cal posar-s’hi en contacte a través del servei electrònic de cita prèvia, trucant al telèfon 93 777 60 36 o enviant un whatsapp al 667 994 268.