Tanca
Treball i Formació Societat 30 de novembre de 2021

Un total de 12 netejadores municipals han superat els processos d’estabilització

Fins ara l’Ajuntament d’Esparreguera ha estabilitzat 16 places corresponents a netejadores municipals, monitores del TOCC, un tècnic mitjà treballador social i un conductor de grua. La resta de processos aprovats, que afecten a 159 places, estan a l’espera de certesa jurídica per reprendre’s

Un total de 12 netejadores municipals que ocupaven la seva plaça de forma temporal i ininterrompudament des d’abans de gener de 2005 han superat el seu procés d’estabilització i ja formen part de la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Esparreguera. Les netejadores són el col·lectiu majoritari dels processos d’estabilització realitzats fins ara al consistori, ja que 12 de les 16 places corresponents a l’oferta d’estabilització del 2017 que ja han estat convocades pertanyen a aquestes professionals. La resta de processos aprovats, corresponents a l’oferta pública d’estabilització de 2017 i 2018, es reprendran quan el consistori disposi de l’informe jurídic del secretari de la corporació sobre l’afectació del Reial Decret 14/2021 de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. En tot cas, la normativa fixa que els processos hauran d’estar finalitzats a 31 de desembre de 2024.

De les 12 places de netejadores que ara ja estan cobertes, 10 han estat cobertes per treballadores que ja prestaven el servei de forma interina des de fa més de 16 anys, una el prestava des de fa aproximadament 7 anys i una altra ha estat coberta per una treballadora que ha guanyat la plaça, després que una de les netejadores que treballava com a personal temporal, no hagi superat el procés selectiu. A banda de les netejadores, la resta dels processos d’estabilització realitzats fins ara corresponen a dues places d’auxiliar de monitora del Taller Ocupacional Can Comelles (TOCC) i un oficial conductor de grua, que han estat guanyades per les persones que ja ocupaven les places de forma temporal, i una plaça de tècnic mitjà treballador social, que estava vacant i que ara ja està coberta. Així doncs, el 93% de treballadors municipals afectats pel processos d’estabilització que s’han convocat fins ara a l’Ajuntament d’Esparreguera, corresponents a l’oferta pública del 2017, han aprovat i tenen ja la condició de funcionaris públics.

L’Ajuntament d’Esparreguera té aprovades ofertes d’estabilització dels anys 2017 i 2018, que afecten a un total de 159 places i s’està tramitant l’oferta d’estabilització per aquest any 2021, que afecta a un total de 16 places. Actualment els processos de 2017, corresponents a aquelles places que hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament des d’una data anterior a 1 de gener de 2005, i els de 2018, places ocupades des de 31 de desembre de 2014, estan a l’espera de certesa jurídica per a posar-se en marxa. En aquest sentit, abans de reprendre els processos la Regidoria d’Organització i Persones va demanar al secretari de la corporació un informe per a conèixer les afectacions del Reial Decret 14/2021 als processos convocats pel consistori. Abans de prendre la decisió d’aturar temporalment els processos, la Regidoria d’Organització i Persones va consultar els treballadors i treballadores afectats que ja tenien data d’examen i els ja convocats, els quals unànimement van preferir acollir-se a aquesta possibilitat.

L’Ajuntament però, manté la voluntat de continuar els processos d’estabilització un cop tingui l’informe sol·licitat, amb l’objectiu de fer-ho amb totes les garanties jurídiques. En referència a l’oferta d’estabilització del 2017 està convocada pràcticament en la seva totalitat. Mentre que l’oferta de 2018 i 2021 està pendent de convocar-se i, tal com fixa el Reial Decret, es convocarà abans del 31 de desembre de 2022, i els processos hauran d’estar finalitzats a 31 de desembre de 2024. En aquest sentit, l’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, ha assegurat que “assumim els principis de bona fe en l’aplicació de la normativa supramunicipal que ha de guiar aquests processos i que han de tenir com objectiu l’estabilització de la plantilla per a evitar nous abusos en la temporalitat de les treballadores i treballadors en les administracions públiques” i ha subratllat que “només una plantilla pública, consolidada i amb plens drets laborals revertirà en el millor servei públic a la ciutadania que és el denominador comú que totes i tots perseguim”.

El Reial Decret 14/2021 de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública vol situar la taxa de temporalitat estructural per sota del 8% en el conjunt de les administracions espanyoles. La reforma també introdueix altres modificacions, una de les principals es refereix a la possibilitat de reconèixer el dret en el cas d’acomiadament dels empleats públics interins de cobrament de 20 dies per any treballat i un màxim de 12 mensualitats, una indemnització a la que fins ara no tenien dret.

Comparteix aquest contingut