Tanca
Empresa Protecció Civil Comerç 15 de desembre de 2021

Un total de 54 empreses locals rebran l’ajuda econòmica municipal per la covid-19

De les 68 sol·licituds rebudes un 80% han estat aprovades i 14 desestimades, majoritàriament per no respondre els requeriments d’esmenes per corregir defectes o omissions en la presentació. La majoria d’ajuts s’han concedit a autònoms o empreses de 2 a 9 treballadors per un import global de 29.200 euros

L’Ajuntament ha aprovat l’atorgament de la subvenció per al manteniment i represa de les activitats comercials i econòmiques d’Esparreguera com a conseqüència de la situació generada per la covid-19 a un total de 54 empreses. Així doncs, el 80% de les 68 empreses que van sol·licitar l’ajut municipal se’n podran beneficiar, mentre que 14 de les sol·licituds han estat desestimades, una dotzena per no atendre els requeriments d’esmenes per l’existència de defectes o omissions en la presentació de la documentació i dues perquè no complien els requisits especificats en les bases de la convocatòria. Aquesta línia especial d’ajuts, que va ser creada pel consistori en el marc del pla de xoc per fer front als efectes econòmics de l’emergència sanitària, estava dotada amb un total de 200.000 euros, dels quals finalment se’n concediran 29.200, d’acord amb el nombre d’empreses a les quals se’ls hi ha aprovat la sol·licitud i el número de treballadors de les mateixes, ja que la majoria tenen de 9 a un sol empleat.

Les subvencions, que es van obrir aquest estiu, estan destinades a aquelles empreses, sigui quina sigui la seva forma jurídica, i de qualsevol sector empresarial, que han hagut de tancar l’establiment o reduir la seva activitat com a conseqüència de les mesures establertes en el marc de l’Estat d’Alarma i volen contribuir a sufragar les despeses produïdes per al manteniment o l’adequació de l’activitat a les condicions sanitàries derivades de la pandèmia. De les 54 sol·licituds a les quals se’ls hi ha aprovat l’atorgament, 29 són empreses de 2 a 9 treballadors, a les quals se’ls concediran un import de 600 euros a cadascuna; 21 són de persones autònomes, que disposaran de 400 euros; i 5 de companyies de 10 a 50 treballadors, que obtindran el topall màxim previst en la convocatòria, que és de 800 euros.

El regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Esparreguera, Miguel Bajo, ha afirmat que “tot i que és cert que la subvenció no ha funcionat com prevèiem, perquè esperaven rebre més sol·licituds per afavorir el major nombre d’empreses possible, ens quedem amb la nota positiva que a la majoria d’empreses que l’han demanat se’ls hi ha aprovat l’atorgament”. De fet, dels 200.000 euros que el consistori va pressupostar per aquesta línia d’ajuts, finalment només se’n destinaran 29.200. “Hem fet unes bases rigoroses que s’ajustaven a la regulació jurídica de l’administració pública, no podíem atorgar una subvenció sense establir requisits, com han fet d’altres poblacions, perquè no s’ajusta a la normativa”, ha explicat el regidor esparreguerí, qui ha subratllat que “és la primera vegada que des de l’Ajuntament concedim ajuts d’aquest tipus i hem hagut de preparar-ho el més ràpid possible per la situació d’emergència sanitària”.

L’Ajuntament informarà en els propers dies a les empreses a les quals se’ls hi ha aprovat la subvenció del procediment a seguir, ja que abans de rebre la consignació econòmica aprovada caldrà que justifiquin les despeses al·legades en la sol·licitud. D’altra banda, pel que fa als 170.800 euros pressupostats que finalment no es destinaran a la subvenció per al manteniment i represa de les activitats comercials i econòmiques d’Esparreguera com a conseqüència de la situació generada per la covid-19 i formaran part dels romanents de tresoreria, “s’estan estudiant quins projectes o iniciatives emprendre perquè gran part d’aquestes diners reverteixin en promoció econòmica i en l’ajuda al teixit comercial i empresarial del municipi”, ha explicat Miguel Bajo.