Tanca

Cursets de natació d'estiu 2023 per a infants

Del 9 de maig al 26 de maig
A les 9.00 h

Afegir al calendari

Piscina Municipal de Can Pasqual

Plaça del Centre, 1, Esparreguera

El Servei d'Esports de l'Ajuntament d'Esparreguera organitza els cursets de natació intensius per a infants nascuts entre els anys 2009 i 2020.

Durada

1a. tanda: Del 26 de juny al 12 de juliol.
2a. tanda: Del 13 al 28 de juliol.

El dilluns 10 de juliol no hi haurà curset en ser dia festiu local.

Horaris

De dilluns a divendres en els horaris següents:

  • Nascuts 2020 i 2019 de 16.45 a 17.30 h
  • Nascuts 2020 i 2019 de 17.30 a 18.15 h
  • Nascuts 2018 de 18.15 a 19.00 h
  • Nascuts 2017 de 19.00 a 19.45 h
  • Nascuts 2016 i 2015 de 19.45 a 20.30 h
  • Nascuts del 2014 al 2009 de 20.30 a 21.15 h

Pre-inscripció online

El procés de preinscripció s'inicia el dimarts 9 de maig a les 9 del matí i finalitza el diumenge 14 de maig a les 23:45 de la nit. Cal tenir en compte que no es podrà inscriure cap nen/a sense haver fet la preinscripció prèviament. Finalitzat el termini de preinscripció, en cas que el número de sol·licituds rebudes sigui superior a l'oferta de places disponibles, l'assignació final d'aquestes es realitzarà mitjançant sorteig alfabètic.

Una vegada feta la reserva de plaça es donarà cita prèvia per formalitzar la inscripció al Casal i s’informarà de la documentació necessària que cal aportar.

Accés a la preinscripció

Quotes

Quota general: 36,00 € per tanda
Quota reduïda: 25,20 € per tanda

Quota reduïda

S’estableixen quotes reduïdes en aplicació de coeficients socials reductors del 30% per als següents col·lectius:

  • Famílies nombroses
  • Famílies monoparentals
  • Persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%
  • Pensionistes. Exclosos pensionistes per jubilació i beneficiaris no titulars de la prestació.


En cap cas els diferents supòsits podran ser acumulables entre sí.

Més informació

Podeu demanar tota la informació necessària a [email protected].