Tanca
Treball i Formació 9 de gener de 2023

Oberta la convocatòria per a contractar una tècnica d’atenció a les persones

Aquest procés s'emmarca en el programa Treball i Formació “Línia DONA” dels plans locals d’ocupació del SOC i està adreçat a dones aturades, que es trobin en situació d'atur de llarga durada no perceptores de prestació per desocupació o que siguin víctimes de violència masclista

L’Ajuntament d’Esparreguera convoca una plaça de tècnica d’atenció a les persones en el marc del programa Treball i Formació “Línia DONA” per al 2022, a través de la modalitat de Pla d’Ocupació subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Per optar a aquesta convocatòria caldrà disposar d'un títol universitari en grau, llicenciatura o diplomatura dins de l'àmbit de les ciències socials (preferentment, Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia i Educació Social), el nivell C1 de català i el certificat negatiu en el registre de delinqüents sexuals. El contracte, subvencionat pel SOC, tindrà una durada de 12 mesos a jornada completa i està dirigit a oferir suport en la contractació de dones en situació d’atur i que es trobin en una de les següents situacions:

a) Les dones en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), en situació de violència masclista.

Tindran caràcter preferent, les dones que siguin mares monoparentals. Aquest requisit es pot acreditar mitjançant la presentació del carnet de família monoparental.

b) Les dones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada no perceptores de prestació per desocupació.

S'entén per dones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, les dones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), com a mínim 6 mesos durant els 24 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d'ocupació. En aquest apartat, es prioritzen les dones monoparentals, les dones de 45 anys o més i les dones que no tinguin la cotització suficient perquè se'ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin a l'edat ordinària de jubilació.

Les persones destinatàries d'aquesta resolució hauran de complir els requisits específics en el moment de la selecció, i el requisit d'estar en situació de demandants d'ocupació no ocupades (DONO) el dia immediatament anterior a la data d'inici de la contractació laboral.

El procés de selecció anirà a càrrec de l'Oficina de Treball de Martorell i, per tant, per a participar-hi les persones aspirants hauran de dirigir-se a l'Oficina de Treball per tal de comunicar el seu interès en participar en la convocatòria, restar a l’espera que aquest organisme confirmi el compliment de les condicions i ser derivades al procés selectiu.