El Centre Obert La Fulla és una de les línies d'actuació dels Serveis d'Intervenció Socioeducativa no residencials per a infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies (SIS) que atén a infants i joves entre els 3 i els 16 anys.

El Centre Obert realitza la seva activitat fora de l'horari escolar donant suport, estimulant i potenciant l'estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l'adquisició d'aprenentatges bàsics i l'esbarjo, i compensa les deficiències socioeducatives de les persones ateses mitjançant el treball individualitzat, el grupal, la família, el treball en xarxa i amb la comunitat.

Què s'ofereix

Proporcionar atenció a tots els infants i adolescents en situació de risc i/o exclusió social, afavorint el seu desenvolupament personal i inclusió social i l'adquisició d'aprenentatges, prevenint i evitant el deteriorament de les situacions de risc i compensant dèficits socioeducatius.

A qui s'adreça

Infants i adolescents entre els 3 i els 16 anys que requereixen suport socioeducatiu, prioritàriament aquells que estan en situació de risc i/o exclusió social.

Com s'hi pot accedir

L’accés al servei de Centre Obert La Fulla es fa sota criteri i derivació dels professionals de l’Equip de Serveis Socials Bàsics.


Horari
Dilluns
De 15:00 a 20:00
Dimarts
De 15:00 a 20:00
Dimecres
De 15:00 a 20:00
Dijous
De 15:00 a 20:00
Divendres
De 15:00 a 20:00
Dissabte
Tancat
Diumenge
Tancat