L'Ajuntament d'Esparreguera mitjançant l'adhesió a la Xarxa Local de Consum (agrupació voluntària de municipis, sense personalitat jurídica pròpia, constituïda per municipis de la província de Barcelona) posa a disposició dels ciutadans d'Esparreguera l'Oficina municipal d'informació i defensa del consumidor.

Què s'ofereix

Oficina municipal d'informació i defensa del consumidor, amb la pretensió de:

  • Informar sobre els drets de les persones consumidores i usuàries.

  • Orientar sobre les consultes i les reclamacions de les persones consumidores i usuàries en el cas que no respectin els seus drets i sobre les vies establertes per resoldre el seu conflicte.

  • Fomentar l'educació i la formació de les persones consumidores i usuàries en temes de consum de béns o la utilització de serveis, mitjançant campanyes divulgatives, publicacions, jornades, etc.

  • Fomentar l'assessorament al teixit comercial en referència als drets i deures dels consumidors mitjançant campanyes d'inspecció informatives i activitats formatives per a col·lectius d'empresaris.

  • Mediar en base a la imparcialitat, la transparència, l'eficàcia i l'equitat amb l'objecte ajudar les parts i facilitar l'obtenció per elles mateixes d'un acord satisfactori.

  • Promoure la formalització del conveni arbitral per a resoldre el conflicte per mitjà de l'arbitratge de consum.

Com s'hi pot accedir

Les persones interessades hauran de passar en horari d'OMIC.

Responsable

Responsable polític: Montserrat Vilardosa Tomàs (regidora de Comerç, consum i mercats)


Horari
Dilluns
De 08:30 a 12:00
Dimarts
Tancat
Dimecres
De 09:15 a 11:45
Dijous
Tancat
Divendres
Tancat
Dissabte
Tancat
Diumenge
Tancat