Servei d’Intervenció amb famílies amb infants i adolescents en situació de risc (SIFIAR)

El Servei d'Intervenció amb famílies amb infants i adolescents en situació de risc (SIFIAR) és una de les línies d'actuació dels Serveis d'Intervenció Socioeducativa no residencials per a infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies (SIS).

El SIFIAR es concep com un servei de suport i acompanyament psicològic i socioeducatiu per donar a les famílies el suport necessari perquè puguin atendre correctament els seus fills o filles en situació de risc, fomentant, mitjançant el treball individual o en grup, l'adquisició d'habilitats i hàbits de conducta, tant pel que fa a capacitats personals com capacitats relacionals dirigides a disminuir la situació de risc.

Què s'ofereix

Servei des d’on s’ofereix el suport a les famílies amb infants i adolescents perquè aquestes disposin de les eines necessàries per donar resposta a les situacions de risc en les que es poden trobar els seus fills/es. 
 
El servei s’estructura al voltant del treball individual, familiar o grupal que ha de permetre l’adquisició d’habilitats i hàbits de conducta, tant pel que fa a capacitats personals com a les capacitats relacionals dirigides a disminuir la situació de risc en el nucli familiar.

A qui s'adreça

Famílies amb infants i adolescents en situació de risc.

Com s'hi pot accedir

L’accés al servei es fa sota criteri i derivació dels professionals de l’Equip de Serveis Socials Bàsics.


Horari
Dilluns
De 14:30 a 17:30
Dimarts
De 14:30 a 17:30
Dimecres
De 14:30 a 17:30
Dijous
De 14:30 a 17:30
Divendres
De 14:30 a 17:30
Dissabte
Tancat
Diumenge
Tancat