Servei de deixalleria

És una instal·lació de recollida selectiva de deixalles, situada al nostre municipi, on s'hi poden portar els residus reciclables i especials.

La despesa del subministrament elèctric de tota la instal·lació queda coberta per la placa solar que té instal·lada.

A qui s'adreça

Cada habitatge/establiment tindrà una targeta identificadora que haurà de presentar cada vegada que utilitzi les instal·lacions.

Per tal que la deixalleria sigui útil, és molt important la col·laboració de tothom. Una bona tria a casa facilitarà el tractament posterior de les escombraries.

Preu del servei

El servei és gratuït per als particulars.

Taxes aplicables a les activitats econòmiques, les taxes comercials que s’aplicaran estan fixades a l’ordenança fiscal núm.32 taxa per la utilització de la deixalleria municipal, en el seu article 6è i depenen de les quantitats i tipus de residu que es porti.


Horari
Dilluns
De 10:00 a 14:00
De 16:00 a 20:00
Dimarts
De 10:00 a 14:00
De 16:00 a 20:00
Dimecres
De 10:00 a 14:00
De 16:00 a 20:00
Dijous
De 10:00 a 14:00
De 16:00 a 20:00
Divendres
De 10:00 a 14:00
De 16:00 a 20:00
Dissabte
De 10:00 a 14:00
De 16:00 a 20:00
Diumenge
De 10:00 a 14:00