Servei de recollida de residus

Compren la recollida, el transport a abocadors i plantes de tractament autoritzades per a l'eliminació, tractament i/o valorització dels residus municipals d'Esparreguera i, en concret: Recollida i transport dels residus municipals de les diferents fraccions valoritzables a la planta de tractament corresponent, degudament autoritzada; Recollida i transport de la fracció restant al centre d'eliminació i recollida porta a porta dels materials voluminosos i transport al centre de tractament.


Horari
Dilluns
De 00:00 a 23:59
Dimarts
De 00:00 a 23:59
Dimecres
De 00:00 a 23:59
Dijous
De 00:00 a 23:59
Divendres
De 00:00 a 23:59
Dissabte
De 00:00 a 23:59
Diumenge
De 00:00 a 23:59