Servei de recollida de residus al centre de la Vila mitjançant "Illes emergents"

El servei de recollida de residus al centre de la vila es realitza amb el sistema de "posar i treure", també anomenat sistema amb illes emergents.

Actualment, es disposa de 9 punts de recollida, senyalitzats amb una línia groga a terra i per un senyal vertical informatiu.

Els contenidors s'instal·len entre 2/4 de 8 i 2/4 de 9 del vespre. Els veïns i veïnes poden dipositar els residus als contenidors entre 2/4 de 9 del vespre i les 12 de la nit. Passada la mitjanit, el servei recull els contenidors.

A cada punt de contenidors de Posar i Treure o illes emergents, hi ha dos contenidors per cada fracció de la recollida selectiva.

Com s'hi pot accedir

Les illes emergents s'ubiquen a:

  • Carrer de Baix.

  • Plaça de la Constitució.

  • Plaça de l'Ajuntament.

  • Carrer de les Hortes.

  • Plaça de la Pagesia.

  • Carrer dels Arbres.

  • Plaça de l'Esglèsia.

  • Carrer de la Tramuntana.

  • Carrer d'Amadeu Vives.


Horari
Dilluns
De 20:30 a 00:00
Dimarts
De 20:30 a 00:00
Dimecres
De 20:30 a 00:00
Dijous
De 20:30 a 00:00
Divendres
De 20:30 a 00:00
Dissabte
De 20:30 a 00:00
Diumenge
De 20:30 a 00:00