El Servei públic de consum és un servei gratuït i d'atenció personalitzada, que té com a objectiu la defensa dels drets de les persones consumidores i usuàries.Aquesta tasca la porta a terme en dos àmbits diferents: L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC), que ofereix informació i assessorament sobre temes de consum de manera presencial, telefònica i telemàtica; i el Servei de Mediació en consum (MED), que fa conciliació entre les parts, i segons el Codi de consum de Catalunya només pot intervenir-hi quan hi ha un conflicte de consum, i el consumidor i l'empresa no han arribat a un acord.

Què s'ofereix

L'OMIC

 • Atenció i informació de consum als ciutadans i a les ciutadanes del municipi, ja siguin consumidors, comerciants o usuaris, a conèixer els seus drets i deures en terme de consum.

 • Disseny i realització de campanyes i accions formatives sobre consum a diversos col·lectius.

 • Recopilació i publicació de documentació legislativa en matèria de consum.

El Servei de Mediació

 • Foment de la resolució extrajudicial de conflictes en matèria de consum.

 • Tramitació de queixes i gestió de reclamacions de les persones consumidores residents a Esparreguera o preferents a establiments ubicats a Esparreguera.

 • Trasllat de denúncies a les autoritats competents segons l'àmbit.

 • Lliurament de fulls de reclamació als comerços i informació sobre els seus drets i obligacions envers els consumidors i usuaris.

 • Col·laboració amb els Serveis d'atenció al client d'empreses en prevenció de problemàtiques que puguin sorgir.Cooperació amb els agents econòmics en benefici de les persones consumidores i usuaris.

A qui s'adreça

 • Ciutadania en general.

 • Establiments comercials.

 • Associacions i col·lectius de risc.

 • Centres educatius, IES i AMPES.

 • Usuaris de Serveis Socials Bàsics.

Com s'hi pot accedir

Com tramitar-ho

Presencialment a l'OAC.

Telemàticament a través de la Seu electrònica.

Quan es pot demanar

Durant tot l'any.

Preu del servei

Gratuït.

Altres

Documents que cal aportar

 • En cas de demanar informació, la màxima documentació vinculada amb l'àmbit de consulta.

 • En cas de reclamació, queixa o denúncia.

 • Reclamació/Queixa/Denúncia presentada prèviament a l'empresa. Han d'haver passat 30 dies des que s'hagi interposat la reclamació o bé l'empresa n'ha d'haver donat resposta per escrit.

 • Certificat de correus, full de reclamació segellat o comprovant de l'enviament de la reclamació.

 • Resposta de l'empresa, si n'hi hagués.

 • DNI, NIE o passaport.

 • Si la persona que interposa la reclamació no és la titular de la factura o servei a reclamar, cal aportar una autorització signada "(Apoderament concret)" i fotocòpia del DNI del titular i de l'autoritzat.

 • Full de reclamació / queixa / denúncia emplenat.

 • Qualsevol altra documentació que acrediti la reclamació (factures, contractes, bitllets d'avió...).

Els establiments o professionals que requereixin el servei de l’OMIC, han d’adreçar-se a la CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA, carrer de Laureà Miró núm. 350, CP 08980 de Sant Feliu de Llobregat.


Horari
Dilluns
Tancat
Dimarts
Tancat
Dimecres
Tancat
Dijous
Tancat
Divendres
Tancat
Dissabte
Tancat
Diumenge
Tancat