Tanca
Comerç 7 de juliol de 2020

Aquesta setmana comença el lliurament de material EPI a 224 comerços de la vila

A partir de dijous, l’Ajuntament d’Esparreguera repartirà els lots d’equips de protecció individual (EPI) i material higiènic i sanitari a tots aquells establiments comercials i autònoms del municipi que l’han sol·licitat. La distribució es farà a l’edifici de Cal Trempat amb cita prèvia

L’Ajuntament d’Esparreguera començarà a repartir, a partir d’aquest dijous, els lots d’equips de protecció individual (EPI) i material higiènic i sanitari als 224 comerços de la vila que n’han sol·licitat. Es tracta d’una mesura inclosa en el pla de xoc del govern municipal per fer front a la crisi econòmica i social derivada de la pandèmia del coronavirus i pretén ajudar al manteniment i tornada a la normalitat del comerç i els autònoms del municipi. La compra d’aquest material ha tingut un cost de 30.000 euros i hi ha dos lots amb quantitats de material diferents en funció del nombre de treballadors. A partir d’avui el personal municipal ha començat a posar-se en contacte amb tots els beneficiaris per donar-los cita prèvia i informar-los sobre el procediment de recollida del material, que s’ha de realitzar a Cal Trempat, seu de l’àrea de Promoció Econòmica.

En funció del número de treballadors hi ha dos lots que consten del següent material: en el cas d’un sol empleat s’entregarà 1 caixa de 200 guants, 1 litre de gel hidroalcohòlic, 1 litre de loció hidroalcohòlica, 20 mascaretes de tipus quirúrgic i 5 litres de líquid desinfectant; si hi ha dos o més treballadors, es rebrà 1 caixa de 200 guants, 2 litres de gel hidroalcohòlic, 1 litre de loció hidroalcohòlica, 40 mascaretes de tipus quirúrgic o equivalent i 5 litres de líquid desinfectant. Dels 224 comerços, autònoms i establiments de serveis que han sol·licitat EPIS, 151 tenen dos o més treballadors i 73 són unipersonals. Els quatre sectors que més sol·licituds ha presentat són: en primer lloc, el de serveis a les persones (empreses d’assegurances, immobiliàries, empreses d’atenció personal, acadèmies...) amb 103 sol·licituds; en segon lloc, el comerç al detall amb 64; en tercer, la hostaleria i restauració amb 29 establiments sol·licitants; i en quart lloc, la construcció amb 10 peticions.

Els lots de productes s’hauran de passar a recollir per Cal Trempat de 8 a 2/4 de 10 del matí o d’1 a 2/4 de 3 del migdia, sempre amb la cita prèviament acordada amb el consistori. S’ha intentat que les franges horàries no coincideixin amb l’horari d’obertura comercial per facilitar la recollida del material, tot i que en aquells casos en que sigui impossible fer la recollida en l’horari establert, s’acordarà una hora diferent per realitzar-la. En el moment del lliurament del material, la persona sol·licitant haurà de signar una declaració responsable conforme ha rebut el lot i compleix amb els requisits que determinava la convocatòria. En el cas que es necessiti informació addicional, es pot trucar a Cal Trempat, al telèfon 93 770 85 98. L’import que l’Ajuntament ha destinat a aquesta actuació ha estat de 30.000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària de despeses de l'emergència de la Covid-19 dins l'àmbit de Salut Pública del pressupost de l’exercici 2020.