Tanca
Educació 7 de setembre de 2021

Arrenca el nou curs a les escoles bressol municipals

Un total de 138 infants començaran el nou curs escolar a les escoles bressol Coloraines i Cucuruga, una xifra molt similar a la del curs passat. La represa escolar ve marcada per l’adaptació de les mesures de prevenció davant la covid-19 a l’actual situació i la consolidació del sistema de tarifació social, que s’aplicarà per tercer any consecutiu

Les escoles bressol municipals Coloraines i Cucuruga han començat aquesta setmana el nou curs amb les adaptacions dels infants més petits. Aquest curs 2021-2022 començaran un total de 138 nens i nenes, una xifra molt similar a la del curs passat, que encara deixa places disponibles als grups dels infants nascuts el 2021 i 2019. Durant el curs que ara tot just arrenca es mantindran les mesures sanitàries de prevenció davant la covid-19 i els protocols establerts al Pla d'actuació del Departament d'Educació, si bé no caldrà prendre la temperatura als infants cada matí a l’entrada del centre sinó que serà cada família la que haurà de comunicar la simptomatologia de l’infant a través d’una declaració responsable. Aquest curs serà el tercer que, de manera consecutiva, les famílies dels infants matriculats a les escoles bressol municipals podran acollir-se a la tarifació social per tal d’adaptar les quotes a la seva situació particular. Des del curs passat, aquesta tarifació també pot modificar-se durant el curs si canvien les circumstàncies econòmiques i estructurals del nucli familiar.

Les escoles bressol Coloraines i Cucuruga han iniciat el curs amb normalitat i amb les adaptacions habituals en els cursos inicials, amb un familiar per infant, que s'allargaran fins a finals de setembre. Enguany s'han pogut dur a terme les reunions amb les famílies el dia 1 de setembre, les quals han estat presencials amb desdoblament de grups a l'escola Cucuruga i telemàtiques per a l'escola Coloraines. El nombre d'infants matriculats ha estat similar a les de l'any passat, concretament 67 infants a l'escola Cucuruga i 71 a la Coloraines distribuïts en els següents grups: una classe de nadons (nascuts 2021), quatre classes d'1 a 2 anys (nascuts el 2020) i cinc classes de 2 a 3 anys (nascuts el 2019). Les aules dels infants nascuts el 2020 estan plenes i amb llistes d'espera, però hi ha places vacants pels infants nascuts l'any 2021 i també de 2019. En cas que una família necessiti inscriure un infant durant el curs a alguna de les escoles municipals, podrà fer-ho sempre que hi hagi places disponibles.

Durant aquest curs es mantindran les mesures sanitàries de prevenció i els protocols establerts al Pla d'actuació del Departament d'Educació i de Salut com són la continuació dels grups de convivència estables per tal de garantir la disminució de la transmissió del virus i l'augment de la traçabilitat dels casos. Enguany, però, no caldrà prendre la temperatura a l'entrada, sinó que les famílies hauran de comunicar la simptomatologia de l'infant al centre amb una declaració de responsabilitat. També es manté en aquest inici de curs i fins al desembre, el reforç d'una mestra més per cada escola a causa de la situació sanitària. Aquest reforç es va implementar el gener de 2021 en virtut d'un pla d'ocupació municipal i es preveu mantenir-lo, com a mínim, fins a finals d’aquest any 2021. Tot i les mesures vigents, des de la direcció dels centres han fet una crida a la confiança indicant que “entre tota la comunitat educativa hem d’intentar que els infants visquin amb tranquil·litat la situació actual i que la normalitzem dintre dels Protocols de Prevenció i Seguretat”.

Del total de 138 infants que s'han matriculat a les escoles bressol municipals, pràcticament la majoria s'han acollit al tarifa social. Tot i que aquest sistema de tarifació es va implantar el curs 2019-2020, enguany serà el segon any que s'aplica d'ençà l'actualització de l'ordenança fiscal 23 que regula el preu públic per a la prestació del servei de les escoles bressol municipals en funció de la situació socioeconòmica de les famílies. Hi ha 12 trams de tarifació amb una distància proporcional de 0,25 cops l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) per tram. Els preus de cada tram es poden consultar al web municipal, on també hi ha un simulador de quotes per calcular, orientativament, la taxa en funció del nombre de membres i els ingressos familiars. Durant el curs les famílies podran demanar una requalificació de la tarifa en els supòsits de canvis en la constitució familiar o en variacions econòmiques familiars. A més, en el cas de no haver escollit la tarifa social en el període matriculació, durant el curs sempre s’hi podrà acollir. Al juliol, els serveis municipals faran la revisió dels ingressos en la declaració de renda ajustant així les estimacions inicials a la situació real de cada família.