Tanca
Educació 16 de juny de 2022

Demà comença el període de preinscripció a l’Escola Municipal de Música i Dansa d'Esparreguera

Del 17 al 23 de juny es podrà realitzar la preinscripció via correu electrònic i la matriculació es farà del 5 al 12 de juliol. El proper curs s’estrena el nou model pedagògic amb itineraris formatius més flexibles, nous programes per a joves i adults sense coneixements previs i l’entrada en vigor de les noves quotes mensuals reduïdes

L’Escola Municipal de Música i Dansa (EMMD) obre demà les preinscripcions del curs 2022-2023. El proper curs el centre estrena un nou model pedagògic i una remodelada oferta educativa amb uns itineraris formatius més flexibles que volen donar cabuda a totes aquelles persones que volen gaudir de la pràctica dels llenguatges artístics de la música i la dansa, sense renunciar a la formació de futurs professionals. En consonància amb aquest nou model, també entraran en vigor a partir del setembre les noves tarifes, que rebaixen les quotes mensuals de l’alumnat en un 24%, de manera global, per a fer-les més accessibles i ajustar-les a la disminució de la càrrega lectiva en els nivells bàsics. L’oferta educativa per al curs vinent s’ha publicat avui i, fins al 23 de juny, es podrà tramitar la preinscripció, que es farà únicament per correu electrònic, enviant el full d’inscripció a [email protected]. Les proves de nivell per accedir als cursos superiors es faran del 17 al 28 de juny, i del 5 al 12 de juliol s’obrirà el període de matriculació, que es farà exclusivament de manera telemàtica a través de la seu electrònica municipal.

Per als infants més petits, les disciplines de música i dansa s’imparteixen de forma conjunta en classes de 45 minuts setmanals i una quota mensual de 20 euros. Per als nens i nenes de 0 mesos a Infantil 3 hi ha els tallers de “Música i dansa en família”, que s’estructuren en tres nivells en funció de l’edat, de 0 a 18 mesos, de 18 a 36 mesos i I3. Segons l’oferta publicada, hi ha 10 places vacants en els dos primers grups i 5 vacants en el grup d’I3. Per a Infantil 4 i 5 s’ofereixen els cursos de “Música i Dansa” en dos nivells i amb una oferta de dues línies a cadascun. En el cas d’I4 hi ha 14 places vacants i a I5 7. I, a partir de 1r de Primària, les dues disciplines es treballen ja per separat amb la sensibilització de música o de dansa, que consten de dues classes setmanals de 45 minuts cadascuna, tenen una quota de 39 euros mensuals i hi ha 8 places vacants a sensibilització musical i 5 a dansa. El programa de dansa continua amb la formació bàsica, per a l’alumnat de 2n a 6è de primària. Es tracta d’un programa multigraduat amb tres mòduls independents, dansa clàssica, contemporània i espanyola. Les quotes són de 30 euros si es fa una sola sessió setmanal, 50 euros per a dues sessions i 70 euros si es fan les tres sessions. En referència a l’oferta de places, n’hi ha 5 a nivell 1 i 3 i 7 a nivell 2. A partir del nivell 4 es requereix prova de nivell per a accedir-hi.

Un cop finalitzada la formació bàsica es pot seguir amb l’itinerari professionalitzador, que es correspon amb la formació avançada, que consta de quatre nivells més la preparació de les proves d’accés EAS. En la formació avançada s’imparteixen les assignatures de clàssica, contemporània i espanyola, també es fan tallers, preparació física i, en el darrer curs, Història i anàlisi de la dansa. En aquest cas la quota és de 110 euros mensuals i es requereix també prova de nivell. Si no es vol optar pel programa professionalitzador, es pot optar al programa lliure de dansa, en el qual hi haurà un grup específic de joves a partir de 12 anys i un altre d’adults, s’impartiran 90 minuts setmanals de classe, la quota és de 35 euros mensuals i hi ha 12 places vacants en cadascun. Així mateix, també es pot optar per participar en classes d’altres grups ja existents.

D’altra banda pel que fa a la formació musical, la formació bàsica, per a l’alumnat de 2n a 6è de primària, canvi l’enfocament que a partir d’ara se centra en el conjunt instrumental i la pràctica en grup i la reducció de les hores de llenguatge musical, que passen de 3 a 1 setmanals. Les classes consten setmanalment de 45 minuts de pedagogia instrumental, que es farà per parelles o individualment, 1 hora de llenguatge musical i 45 o 60 minuts de conjunt instrumental. En els nivells 1 i 2 hi haurà conjunts de corda, vent, pianos, guitarres i combo; i en els nivells 3, 4 i 5 orquestreta, pitus i flautes, combos, grup de guitarres i grup de pianos. A més, també es podrà escollir de maner opcional fer 1 hora de coral a la setmana. La quota  de la formació musical bàsica és de 75 euros mensuals. L’oferta disponible en funció de l’instrument es pot consultar a la pàgina de l’EMMD i cal tenir en compte que per accedir als nivells 4 i 5 es requereix prova de nivell.

En finalitzar la formació musical bàsica es pot seguir amb l’itinerari de formació musical avançada o fer un aprofundiment. La formació musical avançada consta de quatre nivell més la preparació d’accés EAS i es correspondria amb els cursos de 1r d’ESO fins a 1r de Batxillerat. En aquest cas es fa 1 hora setmanal d’instrument individual, 1 hora de percepció auditiva i 1 hora d’harmonia. A més, hi ha conjunt instrumental amb l’Orquestra, Som Banda, la Big Band, el Cor de l’aula de cant, el combo i el grup de pianos i coral jove o conjunt instrumental més petit, amb el combo i música de cambra. La quota per a la formació musical avançada és de 140 euros mensuals. Si s’opta per l’aprofundiment en formació musical, es pot escollir aprofundiment, que inclou conjunt instrumental, coral jove, instrument i formació complementària i té una quota de 95 euros mensuals; o bé pràctica instrumental, que engloba conjunt instrumental, coral jove i instrument i té una quota de 70 euros mensuals; o només conjunt instrumental, que té una quota de 18 euros mensuals. Tant en la formació avançada com en l’aprofundiment hi ha vacants en violí, viola, violoncel, contrabaix, flauta, oboè, trompeta, tuba, bombardí, percussió, piano, guitarra clàssica, guitarra elèctrica, baix elèctric, cant clàssic, però es necessita prova de nivell per a accedir-hi.

D’altra banda, aquelles persones a partir dels 12 anys que no tinguin coneixements musicals previs poden començar de zero a través dels nous programes específics per a joves i adults. Poden escollir aprofundiment, que inclou conjunt instrumental de música moderna (guitarra elèctrica, bateria i baix elèctric), tradicional (contrabaix, bombardí, gralla i percussió) o aula de cant, instrument i llenguatge musical i té una quota de 95 euros mensuals. O bé pràctica instrumental, que inclou conjunt i instrument i té una quota de 70 euros mensuals o fer únicament conjunt instrumental, que inclou la coral d’adults i iniciació a la guitarra. En aquest cas l’oferta disponible és de 2 places a música tradicional, 2 a música moderna, 6 a iniciació a la guitarra i 12 a la coral d’adults.