Tanca
Esports 21 de juliol de 2021

El consistori amplia en 15.000 euros la línia de subvencions per a entitats esportives

Des d’avui i fins al 17 d’agost les entitats esportives d’Esparreguera poden presentar sol·licituds per a optar als ajuts municipals pel foment de l’esport. Aquest any, la dotació de les subvencions s’ha ampliat fins arribar als 95.000 euros amb l’objectiu de finançar també les despeses per la compra de material de protecció per fer front a la pandèmia

Avui s’ha obert la convocatòria de la línia de subvencions municipals pel foment de l’esport que té per objectiu finançar projectes i activitats de les entitats esportives de la vila, així com donar suport a les escoles esportives i a l’esport base, i fomentar la competició esportiva federada i escolar a tots els nivells. Aquest any el consistori ha ampliat en 15.000 euros la partida prevista per a aquests ajuts per tal de col·laborar en el finançament de les despeses que hagin pogut tenir les entitats esportives municipals derivades de l’emergència sanitària, especialment la compra de material de protecció davant la covid-19. Les sol·licituds es poden presentar telemàticament fins al 17 d’agost mitjançant els models normalitzats que es troben a la seu electrònica municipal i hi poden optar totes les associacions i clubs inscrits al registre d’entitats de l’Ajuntament d’Esparreguera que hagin realitzat projectes i activitats esportius durant el curs 2020-2021 que s’ajustin al que fixen les bases de la convocatòria.

Aquest any el consistori ha incrementat la dotació pressupostària per a la concessió d’aquesta línia de subvencions, que ha passat dels 80.000 euros consignats els anys anteriors als 95.000 actuals. La regidora d’Esports, Glòria Gonzàlez, ha explicat que “des de l’inici de la pandèmia teníem la voluntat d’ajudar les entitats esportives amb el finançament de les despeses per la compra de material i equips de protecció individual, vam estar buscant alternatives legals i, finalment, es va veure viable fer-ho a través de la subvenció de concurrència competitiva pel foment de l’esport que ja convoquem cada any”. Amb aquest objectiu, el ple municipal va ampliar la partida amb 15.000 euros més procedents d’una modificació de crèdit de romanents de tresoreria. La regidora d’Esports ha subratllat que “tot i que aquest darrer any les entitats no han tingut tanta despesa, tampoc han tingut ingressos i l’ampliació de la subvenció és una manera per compensar l’esforç que han fet per mantenir-se durant el dia a dia d’aquesta pandèmia, que ha estat molt complicada també per a les entitats esportives”.

Les subvencions per al foment de l’esport consten de tres programes. El primer està destinat a les activitats esportives i té per objectiu augmentar el percentatge de practicants esportius a Esparreguera promocionant les activitats esportives realitzades per les entitats, tant dins la seva oferta esportiva habitual com d’altres actuacions puntuals de foment de l'esport. El segon, està adreçat a les escoles esportives per donar-los suport i promoure l’educació, els valors, la igualtat i la inclusió amb projectes d’esport base. I el tercer, vol fomentar la competició esportiva federada i escolar a nivell local, comarcal, nacional i internacional. Les subvencions concedides en el marc d’aquest convocatòria s’hauran de destinar a finançar projectes i activitats desenvolupades durant el període comprés entre l’1 de setembre de 2020 i el 31 d’agost de 2021.

Les sol·licituds s’han de presentar telemàticament mitjançant els models normalitzats que es troben a la seu electrònica municipal i hauran d’estar signats electrònicament pel representant legal de l’entitat. El període per a fer el tràmit ha començat avui i finalitza el 17 d’agost. Els ajuts s’atorgaran als sol·licitants en relació als punts obtinguts en la valoració dels criteris objectius establerts en les bases de la convocatòria. Un cop atorgades, les subvencions hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 1 d’octubre en la forma establerta a les bases reguladores.