Tanca
Esports Urbanisme Medi Ambient Política 13 d’abril de 2023

El Ple aprova l’adhesió de l’Ajuntament d'Esparreguera al Parc Rural de Montserrat

L’adhesió a aquesta entitat supramunicipal per a fomentar econòmicament l’activitat agrària dels municipis del territori va prosperar amb els vots favorables de tots els grups, excepte ERC, Ciutadans i el regidor no adscrit. La sessió plenària celebrada ahir també va aprovar el Pla Director d'Esports 2022-2032 i la l’aprovació inicial del projecte de reforma de la Residència Municipal Can Comelles

El Ple municipal va aprovar ahir l’adhesió de l’Ajuntament d’Esparreguera a l’Associació del Parc Rural del Montserrat amb els vots favorables del PSC, Esparreguera en Comú, la CUP, Esparreguera 2031 i Junts per Esparreguera i els vots en contra d’ERC, Ciutadans i el regidor no adscrit. Després que fa quatre anys el Ple no assolís la majoria absoluta necessària per aprovar els estatuts de l’entitat i formar-ne part, ahir va prosperar l’adhesió a aquesta associació creada el 2019 com a instrument de cooperació i d’intercanvi per a fomentar econòmicament l’activitat agrària i preservar el caràcter rural dels municipis d’aquest territori. La sessió plenària del mes d’abril també va aprovar el Pla Director d'Esports 2022-2032, un document que defineix el model esportiu del municipi per als propers deu anys i que va rebre el suport de tots els grups municipals, excepte el d’ERC que hi va votar en contra i la CUP que es va abstenir. D’altra banda, la residència municipal de Can Comelles va ser també protagonista de la sessió, ja que es va acordar per unanimitat l’aprovació inicial del projecte de reforma de la Residència Municipal Can Comelles i també va prosperar una modificació de crèdit per valor de 16.941 euros per a renovar el sistema de detecció d’incendis, llums d’emergències i parallamps d’aquest equipament municipal destinat a la gent gran.

Un dels punts que va prosperar en la sessió plenària d’ahir va ser l’adhesió a l’Associació del Parc Rural del Montserrat, que està constituïda per setze municipis i vol ser una eina per a promocionar els productes locals i de proximitat, i també activitats complementàries com la restauració, l’agroturisme i el turisme rural. El regidor d’Espai Natural, Emmanuel Ortí, va explicar que “4 anys més tard portem de nou aquest expedient, que en el seu moment no va ser aprovat pel Ple malgrat que Esparreguera va ser un dels municipis impulsors de la creació del Parc Rural”. Segons el regidor “la proposta és la mateixa, només que ara no aprovem la creació d’una entitat, sinó que ens adherim a una associació ja creada, que és el primer parc d’aquestes característiques d’Europa, el primer en superfície de caràcter agrari de Catalunya i el que més municipis agrupa”. L’adhesió de l’Ajuntament d’Esparreguera a l’entitat comporta una aportació anual de 5.000 euros. Els grups de l’oposició que van votar-hi en contra, van argumentar que la proposta segueix tenint, com fa quatre anys, un informe negatiu del secretari municipal que planteja dubtes sobre els estatuts i la forma jurídica de l’associació.

En l’àmbit esportiu, el Ple també va aprovar el Pla Director d’Esports d’Esparreguera 2022-2032, una eina que defineix el model esportiu del municipi a deu anys vista i estableix les línies estratègiques d’actuació per tal d’incentivar i promocionar de manera més efectiva l’activitat física i esportiva entre la ciutadania. La redacció del pla ha tingut un cost de 16.698 euros iva inclòs i ha anat a càrrec de la consultoria esportiva Sport Assistance. La regidora d’Esports, Glòria Gonzàlez, va explicar, durant la seva intervenció, que “hem posat sobre la taula el paper de l’esport en el futur de la vila i els passos que s’han de seguir en aquest àmbit en els propers anys” i va apuntar que “el document que es presenta és flexible i es pot anar adaptant a les necessitats que vagin sorgint”. El document recull 22 accions que s’estructuren en cinc línies estratègiques: ordenar els equipaments esportius municipals, ordenar la relació amb les entitats esportives, incrementar la pràctica esportiva, la transversalitat de l’esport al municipi i la comunicació. D’entre les accions contemplades, la regidora va destacar que algunes ja estan en marxa, “com el Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals, que s’aprovarà aquest any i ens ajudarà a fer un inventari dels equipaments esportius que hi ha actualment i les necessitats de futur”.

Durant el torn d’intervencions dels grups de l’oposició, el portaveu d’ERC, Alfons Puche, va afirmar que el seu grup fa temps que reclama aquest document i “poder parlar avui del Pla Director d’Esports és una fita”. Tot i això, el republicà va assegurar que el document presentat “no defineix el model esportiu del municipi ni les línies estratègiques” i ha apuntat que “no és un Pla Director d’Esports, és un Pla d’Instal·lacions Esportives i una modificació reglamentària de la relació de les entitats esportives amb l’àrea d’Esports, que no aporta res en quant a filosofia i que llança propostes de futur que no estan ben projectades”. Per la seva banda, la portaveu de la CUP, Raquel Montoya, va assegurar que “teníem unes expectatives molt altes pel temps d’espera, però el document resultant no ens acaba de fer el pes”. La regidora va apuntar que, del Pla “s’extreuen tres conclusions lògiques que qualsevol ciutadà o ciutadana d’Esparreguera que conegui mínimament les instal·lacions esportives podria haver dit: que mínim es necessita un pavelló i un camp de futbol, que es troba a faltar manteniment de les instal·lacions i que cal millorar l’accessibilitat o fer un pla de manteniment d’equipaments esportius”.

El regidor de Ciutadans, Josep Maria González, va assegurar que “portem molts anys esperant aquest document i valoro positivament que avui es presenti al Ple el producte final”. González va votar-hi a favor, tot i que va apuntar que “al pla li falta concreció i anar acompanyat de diners, de partides econòmiques”. El regidor també va demanar que “no es defraudi més a les entitats esportives, perquè durant molts anys s’han defraudat moltes vegades”. Per la seva banda, el portaveu d’Esparreguera 2031, Manel Roca, va afirmar que “està bé que tinguem alguna cosa, que s’ha fet amb esforç, encara que es podria millorar i completar”. Roca ha destacat que “és un pla que es pot adaptar, perquè en 10 anys poden passar moltes coses” i aquest document “és un primer pas d’un llarg camí”.

En la seva intervenció, el regidor de Junts per Esparreguera, Jordi Mestres, va apuntar que “no hem sabut definir entre tots què volíem, el model esportiu del municipi, i hem acabat fent un llistat amb una sèrie de mancances i deficiències”. Tot i que “el resultat no és un Pla Director d’Esports, creiem que és un document important i necessari i per la feina feta des de la regidoria hi votarem a favor”. El regidor no adscrit, Francisco Aguilar, va valorar la feina feta per la regidora d’Esports i va apuntar que les “valoracions positives guanyarien sobre les negatives”. Finalment, el portaveu del PSC, Daniel Farriols, va assegurar que “és un Pla important dins del mandat i en fem una valoració positiva” i va subratllar que “el document és flexible i obert per no hipotecar governs futurs”. Farriols també va explicar que el dèficit del departament d’Esports és de gairebé 700.000 euros i que l’any passat es van fer inversions de més de 252.000 euros amb un pressupost molt ajustat.

La sessió plenària del mes d’abril va acordar per unanimitat l’aprovació inicial del projecte de reforma de la Residència Municipal Can Comelles. El projecte, redactat per l’empresa Xúquer Arqing SL, contempla diverses obres i actuacions de rehabilitació, reparació, conservació, manteniment i millora en els diferents edificis que integren el complex de l’equipament municipal i el seu entorn. L’execució dels treballs està prevista en cinc fases diferenciades que inclourien les cobertes, les façanes, les fusteries exteriors, els acabats interiors i altres actuacions; i la instal·lació de protecció contra incendis. L’execució de totes les actuacions té un pressupost total de 2.458.776 euros, iva inclòs, i una durada estimada de 2 anys i 10 mesos. Paral·lelament, el Ple va aprovar també una modificació de crèdit per valor de 16.941 euros per a renovar el sistema de detecció d’incendis, llums d’emergències i parallamps de la Residència Municipal Can Comelles. La modificació, que està finançada per baixes de crèdit de l’Oficina d’Atenció Ciutadana Social i del contracte de psicologia del TOCC, va tenir els vots a favor de tots els grups municipals, excepte ERC que es va abstenir.

Així mateix, el Ple va aprovar per unanimitat sol·licitar la pròrroga del conveni amb el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya per a la prestació de les places concertades de la residència municipal de cara al 2024, concretament, 73 a la residència i 25 al centre de dia. D’altra banda, en l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, la sessió plenària va acordar les devolucions de les garanties del contracte de serveis de recollida de residus i de la concessió per al servei públic de recollida i transport de residus municipals amb els vots favorables de tots els grups municipals, excepte ERC i la CUP que es van abstenir. A més, també es va aprovar la segona pròrroga del contracte per al servei d’estacionament de vehicles amb limitació i control horari, la zona blava, fins el mes d'abril de 2024. Aquest darrer punt va rebre el suport de tots els grups municipals, excepte els d’ERC, la CUP i Ciutadans, que es van abstenir.