Tanca
Medi Ambient 15 de febrer de 2023

El Ple vota avui l’adjudicació del nou contracte de recollida de residus

L’import d’adjudicació del nou contracte és de 3.761.933 euros per un període de 3 anys amb possibilitat d’una pròrroga. El nou contracte preveu un canvi en el sistema de recollida amb la instal·lació de nous contenidors de superfície amb més capacitat i càrrega lateral a tot el municipi, excepte al centre vila on es mantindrà la recollida amb illes emergents

El Ple municipal de l’Ajuntament d’Esparreguera votarà avui l’adjudicació del nou contracte del servei de recollida i transport de residus municipals a ServiTransfer, actual prestadora del servei al municipi i única empresa que s’ha presentat a la licitació. La sessió també votarà l’aprovació del Reglament regulador del servei de gestió de residus municipals, que s’ha adaptat al nou sistema de recollida i la normativa vigent. El nou sistema de recollida de residus, que es va aprovar en la sessió plenària del passat mes de setembre, manté les illes emergents al centre vila i unifica el model de contenidors de superfície amb càrrega lateral a la resta del nucli urbà i als barris perifèrics. Actualment estan finalitzant els treballs de cobertura de les antigues àrees soterrades i, durant el mes de març, és previst que s'inicïi el desplegament dels nous contenidors, adquirits pel consistori per un import de 813.862 euros, que substituiran els provisionals que hi ha instal·lats actualment. El nou contracte de residus es complementa també amb l’adquisició de dos camions de recollida, que està previst que s'incorporin al servei a finals d'any.

El nou contracte del servei de recollida i transport de residus s’adjudicarà per un import  de 3.761.933 euros i un període de 3 anys amb possibilitat d’una pròrroga d'un any. En referència al nou contracte, l’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, ha destacat que “és modulable, de manera que permet establir un servei com el que tindrem ara però també adaptar-se a les noves tecnologies per no perdre eficàcia, de manera que, si hi ha voluntat política, es podran ampliar serveis, com per exemple provar el funcionament de contenidors tancats amb obertura amb targetes intel·ligents”, que permeten incrementar els índex de recollida selectiva. Rivas també ha explicat que “el sistema de contenidors soterrats no ha funcionat des del seu origen, perquè es col·lapsava amb facilitat i generava imatges de brutícia en via pública. A més, la seva vida útil ja s’havia esgotat des de feia anys i hem apostat per tornar als contenidors de superfície, amb nous models amb més capacitat, més robustesa, adaptats a persones amb mobilitat reduïda i que poden arribar a ser intel·ligents”.

Per a poder donar pas al nou sistema, al novembre es van iniciar els treballs d’eliminació dels contenidors soterrats i la seva substitució per contenidors de superfície provisionals que, quan entri en vigor el nou contracte, seran reemplaçats per 730 nous contenidors de càrrega lateral i 200 contenidors nous per a les illes emergents. Els nous contenidors tindran una capacitat superior, que anirà des de 1.800 a 3.200 litres, amb sistema d'obertura amb pedal i maneta. En aquests moments, tant el centre urbà com el barri de Can Rial en tenen 45, el barri de Mas d’en Gall en disposen de 32, el barri de La Plana en tenen 10, mentre que els barris de Can Vinyals i de la Colònia Sedó, el nombre és de 7. Tot i que es mantindrà la ubicació de la majoria d’àrees d’aportació, algunes hauran de canviar l’emplaçament a causa de les especificitats del nou sistema de carrega lateral, que obliga a fer la recollida per la banda dreta. Les illes emergents situades al centre urbà de la vila passaran de 9 a 12 i es contempla la possibilitat d’augmentar aquesta xifra si fos necessari.

Per la seva banda, el regidor d’Espai Natural, Emmanuel Ortí, ha explicat que “el nou contracte no canvia model, però si el sistema de recollida, que passarà a ser automàtica i lateral, amb un únic conductor i un vehicle amb braços laterals, de manera que serà més àgil i silenciosa i a més millorarà la sensació de neteja viària perquè contempla el repàs diari previ a la recollida mitjançant un vehicle petit per a facilitar l’optimització del nou sistema automàtic de recollida”. Tot i que inicialment es prèvia fer un nou contracte que inclogués les activitats de neteja viària i la recollida porta a porta, “en comptes de fer un contracte llarg que incorpores totes les millores amb un desenvolupament per fases a 10 anys vistes, hem optat per fer contractes per cada fase i ara mateix estem en la primera, que és la d’eliminar contenidors soterrats, posar nous contenidors de superfície i adquirir dos vehicles”. Tot i això, segons assegura el regidor d’Espai Natural “la voluntat d’implementar el sistema de contenidors intel·ligents i el porta a porta es manté, però s’haurà d’implementar progressivament”.

Pel que fa a les freqüències, el nou contracte de recollida de residus manté les freqüències de com a mínim de 3 dies per setmana al centre i La Plana i 2 dies per setmana als barris de Mas d’en Gall, Can Rial, Can Vinyals, i la Colònia Sedo per a la fracció orgànica, amb un dia addicional els mesos de més calor. Pel que fa a la resta, la freqüència mínima de recollida serà de 6 dies a la setmana al centre i 4 als barris perifèrics; el contenidor d’envasos i el de paper i cartró es recollirà 5 dies a la setmana al nucli urbà i La Plana, metre que a la resta de barris serà d’un dia setmanal, que es doblarà per les festes de Nadal. El vidre es recollirà quinzenalment a tot el municipi, mentre que el servei de recollida al nucli antic a través de les illes emergents es realitzarà 6 dies a la setmana de dilluns a dissabte per les 5 fraccions de recollida: rebuig/resta, orgànica, paper i cartró, envasos i vidre.

Entre les millores que ha afegit l’empresa ServiTransfer hi figura una recollida extra tots els diumenges en els contenidors de la fracció de resta que superin el 60% de la seva capacitat;  en 16 contenidors d’envasos i en 21 contenidors de paper i cartó. Així com l’increment de les neteges del paviment de les àrees de contenidors, que es farà de forma quinzenal. Altres millores que contemplarà el nou contracte són l’augment de freqüència de la recollida de poda, la recollida de fins a 25 animals salvatges, una bossa de 50 hores per serveis extraordinaris, la contractació d’una empresa externa per a realitzar una auditoria de control sobre les mesures que contempla el plec de clàusules i la realització de campanyes de sensibilització mediambiental i de foment de l’autocompostatge.

La sessió plenària d’aquesta tarda també votarà l’aprovació del Reglament regulador del servei de gestió de residus municipals, que recull els drets i deures de la ciutadania i les bases de la prestació del servei. El document s’ha actualitzat seguint la normativa vigent i també s’ha unificat el reglament de les deixalleries municipals i el del servei de contenidors, que fins ara disposaven de dos documents diferenciats.