Tanca
Joventut 11 de maig de 2022

El Ple votarà aquest mes l’aprovació del Pla Local de Joventut d’Esparreguera 2022-2025

El document marca quatre eixos estratègics a seguir en els propers quatre anys, la transversalitat, les transicions juvenils, la implicació jove i la inclusió social. Així mateix, defineix 14 programes i 32 projectes, liderats per diferents serveis municipals, per fer polítiques integrals de joventut

La redacció del Pla Local de Joventut d’Esparreguera 2022-2025 ja ha finalitzat. El document s'ha presentat aquesta setmana en la comissió informativa de Drets Socials i Ciutadania i es portarà a debat i aprovació en la pròxima sessió del Ple municipal, que tindrà lloc el dimecres 18 de maig. Es tracta d’una eina estratègica que s’estructura a partir de quatre eixos: la transversalitat, que inclou els programes d’espais joves, informació juvenil, treball entorn i treball transversal; les transicions juvenils, que engloba els programes de formació, ocupació i identitats; la implicació jove, que aborda aspectes relacionats amb cultura, esports, oci i lleure i participació; i la inclusió social, que fa referència a aspectes vinculats amb la convivència i la igualtat. La redacció del pla ha tingut un cost de 8.100 euros i ha anat a càrrec de la Fundació Ferrer i Guàrdia que, per a detallar els objectius i accions del document, prèviament ha dut a terme una diagnosi de l’estat de les polítiques de joventut al municipi i ha organitzat també un procés perquè els joves poguessin fer arribar les seves opinions i participar de l’elaboració del pla.

Pel regidor de Joventut, Emmanuel Ortí, és important que “Esparreguera torni a disposar finalment d’un Pla Local de Joventut, ja que el darrer va finalitzar l’any 2011, i es tracta d’una eina molt important per planificar les polítiques de joventut a 4 anys vista, sobretot tenint en compte que estem reiniciant un departament que quan vam entrar al govern era pràcticament inexistent i, per tant, el pla és un projecte de construcció i consolidació amb el repte de tornar a connectar el jovent amb la institució”. El pla, que es va començar a elaborar el passat mes de juliol, parteix d’una diagnosi de la realitat juvenil i de les polítiques públiques que afecten la joventut del municipi, que s’ha fet a partir de documentació, entrevistes tècniques, grups de discussió i una enquesta ciutadana. A partir de les dades i informació recollida en el procés s’han configurat uns eixos, programes i projectes per donar resposta a les necessitats detectades. “Molt sintèticament podríem dir que el pla aposta per aprofitar i consolidar el Punt Jove com a punt de trobada del jovent del municipi; el treball transversal per aprofitar els recursos municipals disponibles per a oferir-los al col·lectiu jove i activitats relacionades amb l’oci jove”, ha explicat Emmanuel Ortí.  

El Pla Local de Joventut s’estructura en quatre eixos estratègics. El primer és l’eix de transversalitat que té 4 objectius específics: disposar d’equipaments i serveis adequats per a persones joves, oferir informació i orientació de qualitat a les persones joves, establir vincles i descentralitzar accions amb la població en el medi obert i potenciar el treball transversal entre agents que impulsen polítiques de joventut. Aquest eix inclou 7 projectes que tenen un caràcter multidisciplinari i transversal, com el treball en el Punt Jove, l’Espai jove de la Biblioteca Municipal L’Ateneu i el servei d’intervenció socioeducativa La Fulla; l’orientació realitzada a l’Espai jove amb el PIAJ i als centres educatius del PIDCES i el treball desenvolupat a partir del treball entorn. El segon és l’eix de transicions juvenils, que engloba 5 objectius específics: potenciar l’èxit educatiu, reducció de l’abandonament prematur dels estudis; fomentar l’adquisició de coneixements i habilitats; millorar l’ocupabilitat i accés al mercat de treball; acompanyar a les persones joves en la construcció de la seva identitat; i garantir una vida sana i promoure el benestar per les persones joves. Aquest eix inclou 12 projectes que s’enfoquen a potenciar l’èxit educatiu i la formació post-obligatòria, les competències i habilitats, la millora de l’ocupabilitat i l’accés al mercat de treball, potenciar la creació d’identitats i de primera acollida per a joves.

El tercer és l’eix d’implicació jove i té 4 objectius específics: garantir una vida sana i promoure el benestar per les persones joves; difondre i promocionar el patrimoni cultural entre la població jove; oferir activitats d’oci i lleure al conjunt de la població jove; i garantir l’adopció de decisions inclusives, participatives i representatives entre els i les joves. Aquest eix comprèn 10 programes vinculats a espectacles musicals, foment de la cultura, història i llengua, l’activitat física, la dinamització de l’espai públic i la participació. Finalment, el quart és l’eix de la inclusió social que té 2 objectius específics: potenciar i promoure la convivència de totes les persones joves independent de la seva condició i prevenir la violència masclista entre la població jove. Aquest eix inclou els programes de convivència i igualtat, a partir dels projectes del Servei de mediació ciutadana, els Tallers preventius de violències masclistes als instituts i el Punt Lila. Per a comprovar l’impacte real del pla, se’n farà una avaluació anual que estudiarà les necessitats, el disseny, la implementació i l’eficiència dels programes i projectes recollits.