Tanca
Convivència Educació 4 d’octubre de 2023

El projecte Enxaneta per a incrementar l'èxit escolar amplia el nombre d’alumnes participants

Aquest curs el programa impulsat per la Regidoria de Convivència, que es desenvolupa a les escoles Pau Vila i Les Roques Blaves, se centrarà en potenciar les habilitats parentals i la vinculació amb el municipi. La iniciativa té l’objectiu de detectar abans la desafecció acadèmica en els infants i implicar les famílies en la seva educació escolar

La setmana passada es va posar en marxa una nova edició del projecte Enxaneta, una iniciativa per prevenir la desafecció, el fracàs i l’abandonament escolar que la Regidoria de Convivència de l’Ajuntament d’Esparreguera desenvolupa en dues escoles del municipi, el Pau Vila i Les Roques Blaves. Aquest curs, el programa ha incrementat el nombre d’alumnes participants, que passa de 8 a 12 estudiants per cada centre, i també amplia els cursos on es desenvolupa, ja que fins ara estava destinat a alumnat de 1r i 2n de primària i ara arribarà fins a 4t amb l’objectiu de donar més continuïtat al projecte. Aquest any, el projecte Enxaneta se centrarà especialment en potenciar les habilitats parentals i la gestió emocional i reforçar la vessant comunitària per a treballar el coneixement i l’arrelament al municipi a través del coneixement de la vila i la participació en les activitats que s’hi duen a terme.

El projecte Enxaneta s’adreça a infants que cursen primària i a les seves famílies que, per circumstàncies diverses, provenen d’entorns vulnerables i/o estan en processos de menor implicació o coneixement escolar, però amb possibilitats d’augmentar la seva millora en l’aprenentatge. El projecte, que està liderat per la Regidoria de Convivència amb la col·laboració de Serveis Socials Bàsics i Educació, ha de formar part del Pla d'escola i dota els centres participants de la figura d’una persona mentora que acompanya els infants i també les seves famílies en el seu procés d’aprenentatge.

En aquest sentit, implica la presència activa de les famílies de forma quinzenal per a treballar de manera conjunta diferents aspectes, com pot ser la gestió emocional, les habilitats parentals o l’arrelament al municipi. Aquests seran els eixos que centraran enguany el projecte i es treballaran a través de sortides per a conèixer el municipi i el seu entorn, la difusió de l’agenda municipal per a donar a conèixer a les famílies participants les activitats que es fan al poble i generar així espais de trobada o el treball vinculat a aspectes importants per a la socialització i l’aprenentatge dels infants, com pot ser la seva participació en les colònies i les excursions escolars o en casals d’estiu i entitats de la vila.

L’objectiu principal del projecte Enxaneta és reduir la desafecció escolar dels infants i apoderar a les seves famílies per tal de generar el màxim de recursos per fer possible la igualtat d’oportunitats a través d’assolir l’èxit escolar del màxim d’alumnes. Per a aconseguir-ho aquest curs també s’ha ampliat el nombre d’alumnes que poden participar en el projecte, que ha passat de 16 a un total de 24 estudiants repartits entre els dos centres, amb els quals es farà treball en petits grups amb el guiatge de dues mentores. Així mateix, també s’ha augmentat l’edat dels infants, ja que fins l’any passat el projecte només s’adreçava a alumnat de 1r i 2n de primària i ara arribarà fins a 4t, abraçant així una etapa més llarga de l’escolarització.