Tanca
Societat 14 de setembre de 2022

El regidor Daniel Farriols assumeix les competències en matèria d’Habitatge

Ho ha fet després que un decret d'alcaldia hagi deixat sense efectes la delegació específica de competències en aquesta matèria feta al regidor de la CUP Miguel Guiral el mes de maig de 2021. Un dels projectes encomanats, l’elaboració del Reglament d’habitatges buits, es portarà a l’aprovació del Ple la setmana que ve després que hagi rebut l’impuls definitiu aquesta setmana

El regidor de Serveis Econòmics, Daniel Farriols, ha assumit les competències d’Habitatge després que un decret d'alcaldia hagi deixat sense efectes la delegació específica de competències en aquesta matèria al regidor de la CUP Miguel Guiral. A través d’aquesta delegació, el regidor de l’esquerra independentista va assumir el mes de maig de 2021 l’elaboració i aprovació del Registre municipal d’immobles desocupats amb caràcter permanent i del Reglament d’habitatges buits per a poder aplicar el recàrrec del 50% en l’IBI als habitatges desocupats. La modificació del cartipàs amb la revocació de les competències delegades en matèria d'Habitatge s’ha realitzat, segons l’alcalde d'Esparreguera, Eduard Rivas, per la “pèrdua de confiança política i l’estancament en les polítiques municipals d’habitatge, ja que el regidor de la CUP no ha assolit el segon dels objectius de la delegació". L'elaboració del Reglament d’habitatges buits ha estat assumida pel regidor Daniel Farriols per a poder aplicar les polítiques fiscals que se'n derivin, i la seva aprovació es debatrà al Ple municipal d’aquest mes de setembre.

El decret que revoca la delegació de competències en matèria d’habitatge al regidor de la CUP Miguel Guiral li transfereix aquestes al regidor de Serveis Econòmics, Daniel Farriols Paulo, per tal de “vincular així la gestió de la política fiscal municipal amb la consolidació de tots els actes preparatoris necessaris per a l’elaboració del padró fiscal preceptiu per a l’aplicació del recàrrec de Impost Bens Immobles per habitatges permanentment desocupats”. Concretament a Farriols se li transfereix ara "la delegació específica d’impuls d’acció política municipal adreçada a l’elaboració i aprovació del Reglament d’habitatges buits, a l’elaboració i aprovació del Registre municipal d’immobles desocupats amb caràcter permanent, a iniciar el procediment de declaració com a bé immoble d’ús residencial desocupat permanentment dels immobles amb indicis de desocupació i a la confecció del padró 2022 necessari per a l’aplicació del recàrrec de Impost Bens Immobles per habitatges permanentment desocupats establert, d'acord amb la seva corresponent ordenança fiscal i legislacions autonòmiques i estatals".

L’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, ha afirmat avui al programa Línia Directa de Ràdio Esparreguera que “la delegació de competències va ser un acte de generositat de l’equip de govern en un àmbit de gestió en què compartíem objectius amb la CUP, però aquests no s’han executat i s’ha produït un estancament en les polítiques municipals d‘habitatge”. L’alcalde ha apuntat que el grup municipal de la CUP i el regidor Miguel Guiral tenien tots els elements per avançar en la capacitat d’acció per acomplir els objectius marcats, però ha afegit que “segurament s’han trobat incòmodes per un tema d’ideologia i els hi ha faltat un punt d’autocrítica en la seva gestió”. Rivas també ha anunciat que el reglament d'habitatges buits d’Esparreguera, un dels objectius que formava part de la delegació de competències al grup municipal de la CUP, es debatrà i es portarà a aprovació en el Ple del proper dimecres, amb l’impuls a darrera hora des del punt de vista polític del regidor de Serveis Econòmics, Daniel Farriols, amb el suport del coordinador de l’àrea de Territori i Sostenibilitat, Rogeli de la Cruz.

Per la seva part, la CUP Esparreguera ha difós aquest matí un comunicat en el que denuncia el bloqueig del govern municipal i valora positivament la tasca realitzada pel seu regidor en les competències que li van ser delegades. En aquest sentit, apunta que l’octubre de 2021 es va enllestir el primer llistat amb 170 habitatges presumptament desocupats de grans tenidors i que al desembre de 2021 es va aprovar la petició per declarar Esparreguera àrea tensa d’habitatge. El mateix comunicat subratlla que en els darrers 7 anys el govern municipal "no ha dut a terme cap política en matèria d'habitatge" i conclou que "PSC i Comuns són ara els responsables d'avançar en la intervenció sobre els pisos buits". Per la seva part, en declaracions a l’emissora municipal, el regidor de la CUP Miguel Guiral ha defensat la tasca realitzada i les propostes festes des del seu partit, i ha denunciat “les negatives que des de l’equip de govern han rebut a la majoria d’aquestes” així com "la manca de recursos humans i econòmics que des del consistori s'hi han dedicat".