Tanca
Hisenda Societat 2 de febrer de 2023

L’Ajuntament cobrarà el recàrrec del 50% de l’IBI a 29 habitatges desocupats d'Esparreguera

Actualment s’està tramitant amb l’Organisme de Gestió Tributària l’aplicació d’aquest recàrrec, que es cobrarà entre els mesos de maig i juliol. Tot i que el consistori partia del registre de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, on hi constaven 117 immobles buits de grans tenidors, el nombre de propietats a les quals es podrà fer aquest cobrament s’ha vist sensiblement reduït un cop feta la revisió i actualització de les dades

L’Ajuntament d’Esparreguera començarà a cobrar aquest any el recàrrec del 50% de l’IBI a 29 habitatges desocupats del municipi. Serà entre els mesos de maig i juliol i la seva recaptació aportarà uns 6.000 euros als comptes municipals. Tot i que el consistori partia del registre de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, on hi constaven 117 immobles buits de grans tenidors, el nombre de propietats a les quals es podrà fer aquest cobrament s’ha vist sensiblement reduït un cop feta la revisió i actualització de les dades. Per poder aplicar aquest recàrrec en l’impost sobre els bens immobles, el mes de maig de 2021 el regidor de la CUP Miguel Guiral va assumir les competències en matèria d’habitatge, si bé el passat mes de setembre aquestes competències van ser assumides pel regidor de Serveis Econòmics, Daniel Farriols. El mateix mes de setembre, el Ple va aprovar el reglament regulador del registre municipal d'immobles desocupats amb caràcter permanent.

L’expedient per poder començar a aplicar el recàrrec del 50% de l’IBI partia de la informació continguda al Registre d’habitatges buits i ocupats sense títol habilitant de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, on hi constaven 117 immobles de grans tenidors que ja paguen un impost de pisos buits. El regidor de Serveis Econòmics, Daniel Farriols, ha apuntat que “a partir d’aquí es van creuar dades d’empadronament i consum d’aigua i es van descartar aquells habitatges on l’Ajuntament té constància que hi ha persones empadronades i en els quals el consum és superior a 36m3 i també es donen de baixa locals comercials, terrenys i places de pàrquing, ja que l’ordenança fiscal afecta únicament als habitatges buits”. Amb aquestes dades actualitzades, l’expedient  per tal d’aplicar-hi el recàrrec en l’impost de bens immobles s’inicia amb 55 immobles de grans tenidors, bancs i fons inversió. D’entre aquests 55, 4 titulars que representen 7 immobles rebutgen la notificació perquè són empreses que ja no existeixen i de les 48 notificacions restants, 24 presenten al·legacions, de les quals 19 s’accepten, perquè acrediten venda, lloguer o ocupació del pis, i 5 es desestimen.

Actualment s’està tramitant amb l’ORGT l’aplicació del recàrrec del 50% de l’IBI a 29 habitatges desocupats del municipi. El regidor de Serveis Econòmics ha apuntat que “al pressupost vam preveure uns ingressos per aquets recàrrec de 35.000 euros, al considerar que amb el llistat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya podríem recaptar pràcticament la totalitat d’immobles, ara després de la revisió la recaptació prevista és de 6.000 euros”. D'altra banda, l’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, va explicar aquesta setmana al programa Línia Directa de Ràdio Esparreguera que“ara ja tenim el mecanisme per poder aplicar el recàrrec del 50% de l’IBI als habitatges desocupats, l’eina ja està feta, però hem de mirar de tenir les dades actualitzades i al dia per poder fomentar que els pisos que estiguin desocupats es posin al mercat i estiguin a disposició de veïns i veïnes”. Segons el calendari fiscal de 2023, el període de pagament voluntari de l’impost sobre béns immobles urbans serà del 2 de maig al 5 de juliol i les domiciliacions es faran efectives el dia 3 de juliol. Per a aquells veïns i veïnes que el paguin de manera fraccionada, la primera fracció es cobrarà el 2 de maig, la segona el 3 de juliol, la tercera el 2 d’octubre i la quarta, l’1 de desembre.