Tanca
Societat 1 d’octubre de 2021

Esparreguera demanarà ser declarada zona d’habitatge tens per regular el lloguer

Això obligaria als propietaris a rebaixar els preus que estan per sobre de l’índex de referència de preus de lloguer fixat per la Generalitat i congelar els que s’hi situen per sota. Així mateix, la Regidoria d’Habitatge també treballa en la creació del registre municipal d’immobles desocupats amb caràcter permanent

L’Ajuntament d’Esparreguera demanarà la inclusió del municipi en l’Índex de Referència de Preus de Lloguer del Departament d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de rebaixar i congelar el preu dels nous contractes de lloguer a la vila. Actualment s’estan ultimant els tràmits administratius i la proposta d’acord es podria portar a aprovació del ple municipal en els propers mesos. L’impuls d’aquesta acció l’està encapçalant la CUP, arran del pacte signat el passat mes de maig amb els dos partits que formen l’equip de govern, PSC i Esparreguera en Comú, per delegar en el seu regidor Miguel Ángel Guiral la gestió d’algunes accions polítiques locals en matèria d’Habitatge. En aquest sentit, també està activant l’elaboració del registre municipal d’immobles desocupats amb caràcter permanent, que es publicarà abans de finalitzar l’any i permetrà l’aplicació del recàrrec en l’IBI d’acord amb la corresponent ordenança fiscal.

Tot just ara fa un any va entrar en vigor la proposició de llei, aprovada pel Parlament de Catalunya, que regula el preu del lloguer d’habitatges i estableix l’existència d’un índex de referència de preus. Per a poder tenir el preu regulat i ser considerat àrea de mercat d‘habitatge tens cal complir algun dels requisits següents: que el preu del lloguer hagi tingut un creixement sostingut clarament superior al de la mitjana de Catalunya; que la càrrega mitjana del cost del lloguer en el pressupost personal o familiar superi el 30% dels ingressos habituals de les famílies o de la renda mitjana dels menors de trenta-cinc anys; o que el preu del lloguer d’habitatge hagi tingut, els cinc anys anteriors a la declaració d’àrea amb mercat d’habitatge tens, un creixement interanual acumulat d’un 3% superior a la taxa interanual de l’índex de preus al consum de Catalunya.

En aquest sentit, el regidor delegat en matèria d’Habitatge, Miguel Ángel Guiral, ha subratllat que “tot apunta la resolució serà favorable, perquè Esparreguera compleix dos dels punts exigits: té un creixement interanual acumulat del preu de lloguer un 26% superior a l’IPC i la renda familiar disponible bruta supera el 41%, segons les últimes dades disponibles”. A més, segons les dades del mercat de lloguer del segon trimestre de 2021 fetes publiques per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, a Esparreguera el preus han augmentat un 4%. Actualment els tècnics municipals estan redactant els informes jurídics i tècnics pertinents per preparar la proposta d’acord, que caldrà sotmetre a consulta prèvia, abans de portar-la a l’aprovació definitiva del ple municipal. Un cop aprovada, la sol·licitud serà enviada al Departament d’Habitatge de la Generalitat que serà qui haurà d’aprovar la inclusió d’Esparreguera dins l’Índex de Referència de Preus de Lloguer.

L’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, confia que l’acord per demanar la inclusió d'Esparreguera dins la zona d’habitatge tens arribi abans d'acabar aquest 2021, doncs “es tracta d’una qüestió que política i administrativament està ja molt madura”. Eduard Rivas ha explicat que “aquest fet comportarà un gran benefici perquè permetrà la regulació del preu del lloguer, posarà fi a l’especulació i evitarà l’aplicació de preus abusius”. “En paral·lel, des de l’Ajuntament seguim treballant en l’aplicació d’altres polítiques com l’aprovació del registre d’habitatges buits per aplicar una política fiscal que dinamitzi el mercat de lloguer”, ha assegurat l'alcalde.

Una altra de les tasques que té delegades la CUP en matèria d’habitatge és l’elaboració del Registre municipal d’immobles desocupats amb caràcter permanent. En aquest sentit, el regidor cupaire ha explicat que el document es publicarà “abans de finalitzar l’any”. “Hi ha un primer llistat d’habitatges, aproximadament una desena, que segur que en formaran part perquè ja estan dins el propi registre de la Generalitat”, ha apuntat Guiral, qui ha afegit que “per acabar de completar el document hem de creuar dades del registre de l’Oficina d’Habitatge, el padró actual i els consums d’aigua i amb tot això, la xifra d’habitatges desocupats creiem que podria ser de més d’un centenar”. Un cop publicat el registre, es podrà aplicar el recàrrec en l’IBI d’acord amb la corresponent ordenança fiscal.