Tanca
Educació 2 de setembre de 2020

Els centres d’ensenyament municipals s'adapten per a l’inici del nou curs escolar

Les Escoles Bressol Coloraines i Cucuruga, l’Escola de Música i Dansa i els Tallers Artístics i Culturals d’Esparreguera modificaran el seu funcionament per aplicar les mesures de prevenció davant la Covid-19. L’activitat presencial als centres es reprendrà el 14 de setembre després de l'obligat tancament el passat mes de març com a conseqüència de la crisi sanitària

Els centres d’ensenyament municipals obriran de nou les seves portes amb l’inici del nou curs acadèmic el proper 14 de setembre. Les Escoles Bressol Coloraines i Cucuruga, l’Escola de Música i Dansa i els Tallers Artístics i Culturals tornaran a l’activitat presencial després de tancar el passat mes de març com a conseqüència de la pandèmia de coronarivus. Des d’aleshores, alguns centres han estat tancats, cas de l’Escola dels Mestres, on es duen a terme els Tallers Artístics i Culturals; altres, van dur a terme els ensenyaments de manera virtual fins l’acabament del curs passat, cas de l’Escola Municipal de Música i Dansa; i altres, com ara les Escoles Bressol, van combinar l’acompanyament virtual a les famílies amb una reobertura fugaç a finals del passat mes de juny. Ara, a punt d’iniciar-se el nou curs, tots els centres han adaptat el seu funcionament per garantir les mesures de seguretat davant la Covid-19 i ultimen les accions informatives a les persones usuàries i famílies d'acord amb l'establert pel Departament de Salut en matèria de protecció per als centres educatius.

Els Tallers Artístics i Culturals reprendran la seva activitat el proper 14 de setembre. La Regidoria d’Educació ha elaborat un pla de reobertura de l’Escola dels Mestres, seu municipal on es duen a terme, per tal de garantir les mesures preventives davant la pandèmia de Covid-19. Aquest pla inclou una normativa aplicable als participants dels Tallers Artístics i Culturals, les classes d’alfabetització i l’Espai Petits, i també a les diferents associacions allotjades al mateix equipament: l’Associació del Casal Intercultural d’Esparreguera, l’Associació de la Dona Activa, l’Associació Arc de Sant Martí, l’Associació Al Amal, l’Associació Trossos, l’Associació de Pessebristes, l’Associació La Flama, i l’Associació de Fotografia d’Esparreguera (AFE). Durant aquest mes de setembre la Regidoria d’Educació es reunirà amb totes elles per tal de compartir la normativa, els protocols d’actuació i la documentació preceptiva per a la reobertura de les activitats: una declaració responsable que haurà de signar cada entitat i una declaració responsable que hauran d’aportar els usuaris de les diferents associacions.

Els propers dies es farà una inspecció als diferents espais dels Tallers Artístics i Culturals per a certificar que les aules compleixen els requisits de prevenció de riscos laborals i un cop comprovat això es podrà donar llum verda a l’inici de les activitats presencials. Com a novetats, pel que fa a l’organització de les classes, es mantenen tots els grups però es baixa la ràtio de cada grup al 50%, de manera que quedaran formats per 4 o 5 alumnes depenent del taller i l’aula on es desenvolupa l’activitat. Pel que fa a les entrades i sortides, els infants restaran a la porta d’entrada amb els seus acompanyants i el professorat anirà a recollir el grup i l’acompanyarà a l’aula. A la sortida serà el professor/a qui acompanyarà els infants a la porta d’abaix. Els pares, mares o acompanyants no podran entrar a l’edifici i en cas d’haver d’accedir ho hauran de fer amb cita prèvia. Finalment, altres mesures de prevenció seran la presa de temperatura a tothom que accedeixi als tallers, el subministrament de gel hidroalcohòlic a l’entrada de l’alumnat, l’ús obligatori de la mascareta, la ventilació dels espais, l’ús individual del material, la desinfecció de les eines i els materials que s’hagin de compartir, i el registre de les persones que assisteixen a cadascun dels tallers per si fos necessari fer el rastreig d’un hipotètic cas de contagi .

Pel que fa a les Escoles Bressol Municipals Coloraines i Cucuruga, s’ha elaborat una normativa per al curs 2020-2021 que es farà arribar a totes les famílies, així com la carta i l’annex signats per la Consellera de Salut, Alba Vergés, informant de mesures extraordinàries que cal adoptar a les escoles per evitar els brots de la Covid-19. Totes les famílies, a més, hauran de signar una declaració responsable amb el compromís de complir amb les mesures preventives. Des de començaments d’aquest mes de setembre ambdós centres es troben fent tasques d’adequació als espais i accions informatives a les famílies que començaran a portar els seus infants ja la propera setmana amb el començament de les jornades d’adaptació. De cara al dia 14 de setembre, amb l’inici oficial del nou curs, les entrades i sortides a les Escoles Bressol continuaran sent esglaonades, adaptades a les necessitats de les famílies, tal com s’ha vingut fent fins ara. Les persones adultes que accedeixin al centre hauran de dur mascareta i se’ls prendrà la temperatura. Els infants no hauran de dur mascareta per ser menors de 6 anys, tot i que se’ls prendrà la temperatura diàriament. Pel que fa a l’organització de les classes es compliran les ràtios recomanades i en l’horari de tarda, quan hi ha menys afluència d’infants, no hi haurà unificació de grups per tal de preservar els grups de convivència estables de cada curs.

Finalment, l’Escola Municipal de Música i Dansa, que entre avui i dimarts vinent estarà en període de formalització de matrícules per al nous curs, també farà diferents ajustos en el seu funcionament per adaptar-se a la nova realitat. Per exemple, s’han reduït les ràtios entre un 40 i un 60% en les classes de música grupals en funció de les dimensions de les aules. Una mesura que afecta principalment a les assignatures de llenguatge musical, que han augmentat la seva freqüència per aquest motiu. Els grups de dansa queden igual ja que no superen els 15 alumnes i les dimensions de les aules garanteixen les distàncies entre l’alumnat, mentre que a hores d’ara s’està acabant de concretar com es desenvoluparan les classes i assajos de les formacions grupals. D’altra banda, pel que fa a les entrades i sortides, tots els grups les faran per l’escala d’emergència i el professorat anirà a recollir l’alumnat a peu d’escala. Allà se’ls prendrà la temperatura i, un cop dins de l’edifici, hauran de rentar-se les mans obligatòriament. Tothom haurà d’accedir i circular per l’edifici amb mascareta i no estarà permesa l’espera dins del centre de pares i mares o persones acompanyants. A les classes, el professorat i l’alumnat haurà de portar mascareta en tot moment, a excepció de les classes amb instruments de vent i dansa. Cant coral també es realitzarà amb mascareta tipus quirúrgica. No es podran utilitzar les dutxes i el vestuari només el podran fer servir els alumnes adults i en grups reduïts. Com en la resta de centres, totes les famílies hauran de signar una declaració responsable amb el compromís de complir amb les mesures de prevenció.

En tots els centres d’ensenyament municipals les pautes d’actuació que se seguiran en cas de sospita o casos confirmats se cenyeixen al protocol Gestió de Casos COVID-19 als centres educatius que el Departament de Salut de la generalitat va fer públic el passat 13 d’agost. Si una persona presenta simptomatologia caldrà aïllar-la i haurà d’adreçar-se al Centre d’Atenció Primària (CAP) d’Esparreguera. Els servei corresponent restarà aleshores a l’espera que el CAP indiqui el protocol a seguir. Mentre la persona es mantingui a l’espera del resultat de la PCR, a no ser que el centre de salut indiqui el contrari, no es confinarà aquell grup. En el cas que es confirmi un positiu es seguiran els protocols indicats pel CAP.