Tanca
Serveis Socials Gent Gran 23 de setembre de 2019

Esparreguera aprova la pròrroga del programa del servei local de teleassistència

Aquest servei té, actualment, 566 persones usuàries, 14 pendents d’instal·lació i 46 en llista d’espera. L’encarregada de prestar-lo al municipi és l’empresa Televida i té un cost de 45.000 euros per a l’Ajuntament

El ple municipal d’Esparreguera va aprovar, en la darrera sessió, la pròrroga del programa del servei local de teleassistència per 2019-2022 amb la Diputació de Barcelona. Ho va fer amb els vots favorables de tots els partits i l’abstenció d’Esquerra Republicana. Actualment al municipi hi ha 566 persones usuàries d’aquest servei d’atenció domiciliària que garanteix la seguretat i tranquil·litat a les persones que poden estar en situació de risc per factors d’edat, fragilitat, solitud o dependència. Així mateix, hi ha 14 persones pendents d’instal·lació i 46 en llista d’espera per a poder disposar d’aquest servei, que és prestat per l’empresa Televida i té un cost de 45.000 euros per a l’Ajuntament d’Esparreguera.

El regidor de Serveis Socials Bàsics, Emmanuel Ortí, ha explicat que es tracta d’una competència obligatòria dels municipis, que es presta mitjançant conveni amb la Diputació i que “en són destinatàries principals les persones grans o amb manca d’autonomia personal, que viuen soles o ho estan durant gran part del dia, o bé que viuen amb altres persones amb les mateixes característiques d’edat o fragilitat”.

Aquest servei té tres tipologies en funció del nombre de persones que dins d’un mateix domicili necessitin disposar-ne. En aquest sentit, Emmanuel Ortí apunta que “al nostre municipi la majoria, 452, són del tipus A, són usuaris titulars del servei que disposen d’un terminal i un polsador al seu domicili; 106 són del tipus B, és a dir, són persones que conviuen amb el o la titular del servei i, alhora, reuneixen requisits per a ser-ne usuaris i disposen d’un polsador addicional; i, per últim, en tenim 8 del tipus C, que són persones que conviuen amb el o la titular i necessiten les prestacions que el servei proporciona, però no tenen capacitat física, psíquica o sensorial per a poder fer ús del polsador i, per tant, necessiten un usuari titular de suport”.

El servei de teleassistència és un servei de competència obligatòria municipal d’acord amb el Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011. Des de l’any 2005 la Diputació de Barcelona impulsa el “Programa de Teleassistència Domiciliària” amb la participació econòmica dels municipis i la pròpia Diputació, que el 2016 va adjudicar la contractació harmonitzada relativa a la prestació d’aquets servei per als municipis de la província de Barcelona menors de 300.000 habitants a l’empresa Televida Servicios Sociosanitarios SLU. L’Ajuntament d’Esparreguera va aprovar al maig de 2017 l’adhesió i participació en el programa “Servei local de teleassistència” pels anys 2017 i 2018, que ara s’ha prorrogat per un període de dos anys més.