Tanca
Serveis Socials Gent Gran 11 de desembre de 2019

Les persones usuàries valoren com a excel·lent el servei de teleassistència municipal

Les 250 persones enquestades destaquen l’amabilitat i la rapidesa de l’atenció, però consideren que podria millorar el temps d’espera des de la sol·licitud del servei fins a la seva instal·lació al domicili i la cobertura de l’equip

Les persones usuàries del servei de teleassistència valoren com a excel·lent aquesta prestació municipal, amb una puntuació global de 9,5 sobre 10. Aquesta dada es desprèn de l’enquesta realitzada per l’Institut DEP a 250 persones usuàries del servei, de les 560 que hi ha a Esparreguera. Els aspectes més ben valorats són l’amabilitat i la informació que els teleoperadors i teleoperadores els proporcionen, la rapidesa en què els contacten i la facilitat d’ús de l’aparell. En canvi, els aspectes que consideren que necessiten millorar són el temps d’espera des de la sol·licitud del servei fins a la instal·lació al domicili de la telealarma i la cobertura de l’equip de teleassistència, tant dins com fora de casa.

La coordinadora de l’Àrea de Drets Socials i Ciutadania i regidora de Gent Gran de l’Ajuntament d’Esparreguera, Maria Vallejo, ha explicat que “aquesta enquesta és un pas previ per a l’elaboració de la carta de servei de la teleassistència municipal, és el punt de partida per a conèixer en quines condicions es presta el servei i què podem millorar o modificar”. Aquesta prestació, que es realitza a través d’un conveni amb la Diputació de Barcelona, té actualment 560 persones usuàries al municipi i hi ha 30 persones en llista d’espera.

El perfil de les persones usuàries indica que 7 de cada 10 són dones i tenen una mitjana d’edat de 81,8 anys. Pel que fa al barri, la major part resideixen al nucli urbà (39,2%), seguit del Barri Font (20%) i La Plana (16,8%). Els aspectes més ben valorats són aquells que tenen a veure amb els teleoperadors i teleoperadores, especialment la seva amabilitat i la informació que els proporcionen, que obtenen un 9,8 de mitjana. També destaquen la rapidesa en contactar una vegada es prem el botó (9,7); la informació proporcionada pels tècnics que instal·len l’aparell domiciliari sobre el funcionament (9,5) i la simplicitat del tràmit per a poder sol·licitar el servei (9,1).

Pel contrari, l’aspecte que rep una valoració més baixa és el temps d’espera des de la sol·licitud del servei fins a la instal·lació al domicili de la telealarma, amb un 8,9 de mitjana. Maria Vallejo explica que “les sol·licituds que rebem es prioritzen segons uns criteris predeterminats i així es configura la llista d’espera. Si la prioritat és alta, se sol trigar 1 mes o 1 mes i mig a instal·lar aquest servei”. En aquest sentit, el 60,8% de les persones enquestades consideren que l’espera hauria de ser inferior a un mes.

Pel que fa a l’aparell de teleassistència, tant el seu funcionament i manteniment com la facilitat d’ús són valorats molt positivament, amb un 9,8 i un 9,7 respectivament. Les persones enquestades destaquen que aquest servei els proporciona tranquil·litat a elles i a les seves famílies, i que els permet sentir-se més segures en cas d’emergència. També apunten que poden seguir vivint a casa de manera independent i que se senten més acompanyades. Tot i que la gran majoria de les persones enquestades afirmen que no cal millorar res del servei (62%), quan sí que es fan demandes de millora, l’aspecte més mencionat és que l’equip de teleassistència pugui tenir més cobertura, tant dins com fora de casa.