Tanca
Salut Pública Societat Mobilitat 19 de juny de 2020

Esparreguera es troba ja en l’etapa de represa o nova normalitat

Tot Catalunya ha entrat avui en aquesta nova etapa en la que s’aixequen totes les restriccions de mobilitat, s’incrementa la capacitat dels espais i es manté l’ús obligatori de la mascareta en espais tancats i quan no es pugui mantenir la distància de seguretat d’1,5 m. A Esparreguera s’obren també tots els parcs infantils, excepte el Parc de la Vila i la Plaça del Centre

Aquesta nit ha finalitzat la fase 3 de desescalada, que ha durat un sol dia, i tot Catalunya ha entrat així en la nova etapa de represa. En aquesta nova etapa s’aixequen totes les restriccions de mobilitat a Catalunya, és obligatori l’ús de mascareta en espais tancats i quan no es pugui mantenir la distància de seguretat d’1,5 m; fins al 25 de juny la capacitat dels espais tancats és del 50% i dels espais oberts del 75% i a partir d’aquesta data no es marca un percentatge de capacitat sinó que la distància física de seguretat s’estableix en 1,5 m en general. També poden obrir els parcs infantils però cal respectar sempre la distància mínima interpersonal i l’ús de mascareta si no es pot mantenir. A Esparreguera, s’obriran tots els parcs, excepte el Parc de la Vila i la Plaça del Centre, que ho faran passat Sant Joan. Es recomana en tots els casos higiene de mans freqüent, distància de seguretat interpersonal d’1,5m i preferència per activitats a l’aire lliure.

Aquesta nova etapa implica que la ciutadania ha d’adoptar les mesures necessàries per evitar la generació de riscos de propagació de la infecció de la Covid-19, així com la pròpia exposició a aquests riscos, i ha d’adoptar les següents mesures de bàsiques de protecció individual i col·lectiva: higiene freqüent de mans, higiene de símptomes respiratoris (evitar tossir directament a l’aire, tapar-se la boca amb la cara interna de l’avantbraç en aquests casos i evitar tocar-se la cara, nas i ulls), manteniment de grups de convivència habitual al més estables possible, minimitzant els contactes socials diaris per evitar la multiplicació de possibles cadenes de transmissió, distància física interpersonal de seguretat, ús de mascareta quan no sigui possible mantenir la distància física interpersonal de seguretat, preferència pels espais a l'aire lliure per a la realització d'activitats, ventilació correcta dels espais tancats i neteja i desinfecció de les superfícies. Aquest deure de protecció és igualment exigible a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d’ús públic o que es trobi obert al públic.

Pel que fa a la distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a l’aire lliure, la distància física interpersonal de seguretat s’estableix en 1,5 m en general, amb l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona. Cal mantenir la distància de seguretat tant en l’àmbit laboral com en el personal. En el cas que no es pugui mantenir la distància de seguretat d'1,5 m entre persones que no mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual és obligatori l'ús de mascareta. No es poden mantenir distàncies inferiors a 1 m en espais tancats, excepte entre persones que mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual o bé per desenvolupar aquelles activitats professionals o d'atenció a persones que requereixen una distància inferior.

En referència a l’ús de mascareta, les persones de sis anys en endavant estan obligades al seu ús en la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o obert al públic, sempre que, entre persones que no mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual, no sigui possible mantenir una distància d'1,5 m. També és obligatòria en tots els mitjans de transport de viatgers per carretera, per ferrocarril i per cable de competència de la Generalitat, excepte si tots els ocupants del vehicle de turisme són persones que mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual. L’obligació de portar mascareta no serà exigible per a les persones amb algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria o que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d'autonomia per a treure's la mascareta o bé presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització. Tampoc serà exigible en el cas d'exercici físic esportiu a l'aire lliure ni en els supòsits de força major o situació de necessitat o quan per la pròpia naturalesa de les activitats l'ús de la mascareta resulti incompatible.

D’altra banda, es poden celebrar reunions familiars i activitats socials, incloent la pràctica esportiva no professional, de manera preferent entre persones que mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual, sempre que no es generin aglomeracions ni se superin les limitacions en l’aforament que s'estableixin, i sempre que es respectin les normes de protecció individual. Els impulsors d’activitats a l’aire lliure han de tenir un control estricte del registre d’assistents o preassignar les localitats, fer obligatori l’ús de la mascareta i establir espais sectoritzats amb control de fluxos d’accés i sortida independents. Podran acollir un màxim de 2.000 persones o fins a 3.000 persones si se situen en seients preassignats. En els espais tancats, els usuaris hauran de mantenir la distància de seguretat i els organitzadors hauran d’establir espais sectoritzats amb control d’accés i de sortida independents. Podran acollir entre un màxim de 1.000 persones o fins a 2.000 persones si se situen en seients preassignats.

Pel que fa als establiments i activitats l’hosteleria i la restauració, fins al 24 de juny, inclòs, els establiments i locals oberts al públic independentment de quina sigui la seva finalitat o prestació de servei podran tenir una capacitat al 50% i en espais a l'aire lliure la capacitat serà del 75%.