Tanca
Convivència 3 d’abril de 2024

Esparreguera incrementa lleugerament la seva població i arriba als 22.666 habitants

Segons les dades de l’Observatori de ciutadania i migracions, durant l’any 2023 s’ha produït un augment de 121 persones al cens de població del municipi. La població estrangera a Esparreguera representa el 8,9% del total i les nacionalitats més presents, després de l’espanyola, són la marroquina, la romanesa, la colombiana i la pakistanesa

La població d’Esparreguera ha augmentat moderadament fins a arribar a les 22.666 persones empadronades a data 1 de gener de 2024, de les quals un 8,9% són estrangeres. Aquestes són les dades que es desprenen de l’Observatori de ciutadania i migracions elaborat per la Regidoria de Convivència de l’Ajuntament d’Esparreguera. L’estudi també indica que la xifra de població és lleugerament superior a la de l’any anterior, quan la vila tenia 22.545 habitants, mentre que l’índex de població estrangera es manté per sota del 9% i segueix sent inferior a la mitjana del Baix Llobregat, que és de l’11%, i la de Catalunya, que és del 16,3%. Al municipi hi conviuen persones de 68 nacionalitats diferents, sent les majoritàries, després de l’espanyola, la marroquina, la romanesa, la colombiana, la pakistanesa, la italiana i la xinesa. A més, hi ha 524 esparreguerins i esparreguerines que resideixen a l’estranger.

Durant l’any 2023 s’ha produït un increment de 121 persones al cens de població d’Esparreguera, que se situa en 22.666 persones, dels quals el 49,5% són dones i el 50,5% són homes. En referència a l’edat, el gruix més gran de població es troba entre els 26 i els 65 anys i representen el 56% del total, mentre que els grups d’edat dels 0 als 16 i dels 17 als 25 anys concentren percentatges del 16% i l’11% respectivament. La regidora de Convivència, Núria Escobar, ha explicat que “l’evolució de la població té una tendència lleugerament a l’alça, que es veu distorsionada l’any 2020-2021 a causa de la covid-19, però en general es pot observar com augmenta en aproximadament 100 habitants per any” i ha apuntat que “el traçat de la línia d’evolució poblacional té la mateixa forma tant en la població amb nacionalitat espanyola com amb la de nacionalitat estrangera”.

De les 22.666 persones que resideixen a Esparreguera, el 91,1% són veïns i veïnes de nacionalitat espanyola (20.649) i el 8,9% de nacionalitat estrangera (2.017). Des de l’any 2000, quan el nombre de persones censades al municipi era de 17.824 veïns i veïnes, el municipi ha incrementat en 4.842 persones el total de la seva població. En el mateix període, la població estrangera resident a la vila ha crescut en 1.538 persones, passant de 479 ciutadans als 2.017 actuals. Les principals regions d’origen de la població estrangera són el Nord d’Àfrica i el Magrib amb el 37,3%, seguit d’Amèrica Central i del Sud amb el 25,8% i la Unió Europea amb el 21,8%. A més, hi ha Àsia amb el 9,3%, la resta d’Europa amb el 3,5%, la resta d’Àfrica amb el 2% i, finalment, Amèrica del Nord amb el 0,2%.

El Marroc, amb 750 habitants, és la nacionalitat estrangera més significativa al municipi, seguit per Romania amb 201 i Colòmbia i El Pakistan amb 103 i 100 respectivament. El nombre de persones d’origen colombià i pakistanès ha augmentat considerablement en els últims dos anys, arribant gairebé a duplicar-se en el cas dels nacionals colombians. Les dinàmiques que es produeixen a l’hora de dur a terme les migracions difereixen en funció de la població d’origen i els perfils que inicien aquestes migracions també són diferents. Segons ha explicat la regidora, “al Marroc i al Pakistan la persona que inicia el procés migratori són els homes, mentre que a Amèrica Central i del Sud són les dones”, i en tots els casos “la persona que inicia la migració ho fa amb l’objectiu d’inserir-se en el mercat laboral i poder finalment reagrupar els seus familiars en territori espanyol”.

Pel que fa a la natalitat, durant l’any 2023 s’han produït 141 naixements, 14 menys que el 2022, la qual cosa confirma una tendència a la baixa en la natalitat al municipi. En referència als moviments residencials, durant l’any passat van arribar a Esparreguera 1.179 persones, mentre que 955 veïns i veïnes de la vila han marxat a viure a altres llocs. Per altra banda, la xifra d’esparreguerins i esparreguerines residents a l’estranger és ascendent i actualment hi ha un total de 524 convilatans que resideixen a l’estranger. Totes aquestes dades es troben en l’Observatori de ciutadania i migracions d’Esparreguera, una eina estadística per facilitar el disseny i la planificació de les polítiques i les actuacions locals i aportar coneixements de la realitat social i demogràfica de la vila, que és d’elaboració pròpia, a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), de l’Instituto Nacional de Estadística (INE) i del Padró Municipal d’Habitants d’Esparreguera.