Tanca
Salut Pública Medi Ambient 22 de març de 2022

Esparreguera se suma a l’acord per a la millora de la qualitat de l’aire a Catalunya

El pacte, subscrit pel govern català, ens locals, organitzacions i agents socials i econòmics, conformarà el full de ruta per a reduir la contaminació atmosfèrica al país. Entre les seves accions preveu ampliar les Zones de Baixes Emissions (ZBE) a tots els municipis de més de 20.000 habitants abans d’acabar l’any 2025

L’Ajuntament d’Esparreguera s’ha sumat a l’Acord per a la millora de la qualitat de l’aire a Catalunya, impulsat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, que recull el testimoni de les dues cimeres anteriors celebrades els anys 2017 i 2019, i ha ampliat l’àmbit territorial a tot Catalunya. El document, que ha estat subscrit pel govern català, alcaldes i alcaldesses de municipis de més de 20.000 habitants, les diputacions, entitats municipalistes, gestors d’infraestructures i els principals agents socials i econòmics de tot Catalunya, conformarà el full de ruta per a la millora de la qualitat de l’aire al país i s’incorporarà com a principi rector del nou Pla de millora de la qualitat de l’aire de Catalunya. Entre els compromisos que han adquirit el signants, hi ha els de treballar per implementar Zones de Baixes Emissions (ZBE) a tots els municipis catalans de més de 20.000 habitants abans d’acabar l’any 2025 i reduir, com a mínim, un 15% les emissions d’òxids de nitrogen i partícules en suspensió generades l’any 2025. Els diversos àmbits d’acció es regularan dins un marc de treball comú consensuat a través de la Taula de Qualitat de l’Aire de Catalunya.

D’acord amb la normativa estatal, els municipis de més de 50.000 habitants han d’establir ZBE, una obligació que també aplica als municipis de més de 20.000 habitants on se superen els valors límit de qualitat de l’aire regulats. A Catalunya però, s’ha acordat fer un pas endavant i assumir el compromís de treballar per implementar ZBE a tots els municipis catalans de més de 20.000 habitants abans d’acabar l’any 2025, amb un model general comú adaptable a les diferents realitats territorials, socials i ambientals dels municipis. El regidor d’Espai Natural, Emmanuel Ortí, qui va ser present el passat divendres en l’acte de l’acord per a la millora de la qualitat de l’aire a Catalunya, ha explicat que “en la Taula de Qualitat de l’Aire de Catalunya es treballarà i consensuarà com portarem a terme aquestes ZBE en els municipis de la nostra mida i entorn, que òbviament no tindrà res a veure amb les que s’han implantat a Barcelona perquè les casuístiques són molt diferents”.

En concret, abans d’acabar el primer semestre de l’any 2023 es definirà l’àmbit d’aplicació de les ZBE per als municipis de més de 50.000 habitants. Per a la resta, serà abans que acabi el primer semestre de l’any 2024. Seguidament, s’establirà i es donarà a conèixer el cronograma d’implementació previst, que podrà ser gradual, contemplant en un primer estadi les situacions d’episodi ambiental de contaminació atmosfèrica, i preveient períodes específics i transitoris d’adaptació a les restriccions. També es definiran mesures complementàries, les característiques, la gestió i la comunicació de les ZBE. Segons Ortí, “sabent que això serà una realitat abans de 2025, com a Ajuntament i equip de govern és important ser-hi presents, per poder incidir i treballar per la millora de la qualitat de l’aire i contribuir així a mitigar els efectes del canvi climàtic”.

En referència a la recent sentència del Tribunal de Justícia de Catalunya (TSJC) que anul·la la zona de baixes emissions de Barcelona, Emmanuel Ortí ha subratllat que “la ZBE continua vigent perquè la sentència no és ferma i s’hi pot presentar recurs al Tribunal Suprem” i ha recordat que “el que està fent la Generalitat és donar compliment a una normativa estatal i, d'altra banda, la Unió Europea també ens demana que millorem la qualitat de l’aire, precisament els tribunals europeus han reclamat a Barcelona que impulsi més mesures en aquest sentit, per la qual cosa estic segur que els acords als que hem arribat seguiran endavant”.

D’altra banda, un altre dels compromisos adquirits és la reducció, com a mínim, d’un 15% de les emissions d’òxids de nitrogen (NOx) i partícules en suspensió (PM) generades l’any 2025, prenent com a referència l’any 2019. Per fer-ho, es duran a terme les accions estructurals necessàries per accelerar la millora de la qualitat de l’aire i tendir, progressivament, a assolir els nivells que recomana l’OMS. A més, es donarà continuïtat a les estratègies coordinades d’informació, sensibilització i educació ambiental per implicar la ciutadania i la indústria per tal que esdevingui un agent actiu i compromès en la modificació dels hàbits que tenen incidència en la qualitat de l’aire i en la seva salut.

Per fer efectius els compromisos, s’han acordat diversos àmbits d’acció, que es regularan dins un marc de treball comú consensuat a través de la Taula de Qualitat de l’Aire de Catalunya. Aquest espai de governança i debat inclourà tots els agents que s’han adherit a l’acord, entre els quals hi ha l’Ajuntament d’Esparreguera, i d’altres que es consideri convenient, sense eliminar la resta de taules existents que aborden singularitats concretes del territori. La Taula de Qualitat de l’Aire de Catalunya facilitarà l’adopció i la coordinació de les accions que s’han d’aplicar per millorar progressivament la qualitat de l’aire, com possibles mecanismes de fiscalitat ambiental, instruments i plataformes d’informació i comunicació compartides, o l’aplicabilitat de mesures conjuntes.

Comparteix aquest contingut