Tanca
Serveis Socials Educació 25 de maig de 2023

Ja es poden sol·licitar les beques menjador per al curs 2023-2024

Fins el dia 29 de maig es poden demanar els ajuts individuals de menjador escolar que gestiona el Consell Comarcal del Baix Llobregat. La sol·licitud s'ha de tramitar per via telemàtica, a través de la web de l’ens comarcal. Des de la l’Ajuntament d’Esparreguera s’ofereix suport en la tramitació a aquelles famílies que ho necessitin

El Consell Comarcal del Baix Llobregat ha obert aquesta setmana la convocatòria per a sol·licitar els ajuts individuals per a la utilització del servei escolar de menjador per al proper curs 2023-2024. Poden demanar aquest ajut els pares, mares, tutors legals o persona encarregada de la guarda i protecció de l’alumnat d’ensenyament obligatori i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la comarca del Baix Llobregat, que no tinguin el servei de menjador amb caràcter perceptiu, és a dir, gratuït, i que facin ús del servei de menjador escolar. El termini per a demanar la subvenció es va obrir dilluns i finalitza el proper 29 de maig. La sol·licitud s'ha de tramitar per via telemàtica a través de la web del Consell Comarcal. Aquelles famílies que necessitin resoldre dubtes o no disposin de mitjans electrònics o coneixements digitals per a fer la tramitació, poden posar-se en contacte amb la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament d’Esparreguera que ofereix suport i acompanyament en el procés de presentació de la sol·licitud.

El Consell Comarcal gestiona l’atorgament d’ajuts individuals de menjador escolar per raons socioeonòmiques, d’acord amb la disponibilitat pressupostària i la puntuació derivada de la valoració de les condicions socials, econòmiques, geogràfiques i familiars dels sol·licitants. Les famílies han de presentar les sol·licituds i la documentació obligatòria i complementària detallada a les bases en el termini i telemàticament mitjançant la pàgina web del consell comarcal. Els centres escolars facilitaran el model de sol·licitud en paper, exclusivament a l’alumnat que no disposi de cap mitjà electrònic. Aquest model de sol·licitud s’haurà de retornat complimentat per les famílies al centre escolar dins del termini establert, amb tota la documentació indicada. El Consell atorgarà ajuts del 70% o de fins el 100% del cost del menjador escolar a aquelles famílies que compleixin els requisits establerts.

Aquelles persones que necessitin resoldre dubtes sobre la sol·licitud telemàtica es poden adreçar al Consell Comarcal del Baix Llobregat, al telèfon 93 685 24 00 de dilluns a divendres 9 del matí a 1 del migdia al mateix centre escolar. Així mateix, des de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament d’Esparreguera també s’ofereix suport en la tramitació a les famílies que necessitin acompanyament per a fer la sol·licitud de l’ajut de menjador a causa de dificultats relacionades amb el món digital, lingüístiques o senzillament perquè desitgen aprendre com es fa per a tramitar-la de forma autònoma en properes ocasions. Podeu contactar amb la regidoria a través del telèfon 93 777 18 01.