Tanca

L’Ajuntament impulsa una xarxa de formació per a adults a Esparreguera

La iniciativa sorgeix com a resposta a la necessitat de coordinar l’oferta educativa del municipi, formal i informal, i les iniciatives de formació adreçades a les persones adultes i als joves que no estan en edat d’escolarització obligatòria. En formen part l’Escola d’Adults, la Biblioteca Municipal l’Ateneu, l’Oficina Local de Català i diferents serveis municipals com els d’Educació i Convivència

L’Ajuntament d’Esparreguera ha impulsat la creació d’una xarxa de formació per a adults a Esparreguera amb l’objectiu d’apropar a aquest col·lectiu i als joves que no estan en edat d’escolarització obligatòria l’oferta educativa, tant reglada com no reglada, i les diverses iniciatives en l’àmbit educatiu que tenen lloc al municipi de manera integrada. La iniciativa està en marxa des del passat mes d'abril i de, moment, compta amb la implicació de l’Escola d’Adults d’Esparreguera, la Biblioteca Municipal l’Ateneu, l’Oficina Local de Català i diferents serveis municipals com el d’Educació, Acollida, Convivència, i Treball i Formació. La xarxa de formació per a adults ha començat a funcionar amb un calendari inicial de 3 trobades anuals i la coordinació permanent entre les diferents parts que la integren. Entre les seves prioritats en destaca el fet de facilitar l’accés a les persones adultes a qualsevol iniciativa en l’àmbit formatiu independentment de la seva tipologia i del centre on tinguin lloc, i, al mateix temps, establir aliances i col·laboracions per oferir uns itineraris i una experiència formativa adaptats a les necessitats de la ciutadania.

L’impuls d’aquesta xarxa de formació per a adults a Esparreguera ja ha començat a obtenir els primers resultats fruit de la col·laboració entre les diferents parts implicades. Així, s’han començat a compartir espais i, per exemple, algun dels cursos en l’oferta de l’Escola d’Adults passaran a impartir-se a la Biblioteca Municipal l’Ateneu; s’ha començat a fer intercanvi d’informació entre els diferents centres i serveis municipals per a oferir propostes de formació adequades a la situació i necessitats de la ciutadania, com ara, a la població nouvinguda, derivar-la als cursos de l’Oficina de Català o al Servei de Convivència en funció dels coneixements previs de l’idioma; i s’han començat a coordinar accions per vincular les activitats formatives dutes a terme per la ciutadania a qualsevol dels centres i serveis disponibles amb nous serveis i avantatges dels que se’n poden beneficiar. Un exemple d’això últim és l’obtenció del Certificat de Primera Acollida, que les persones nouvingudes poden obtenir gràcies a la formació de Català, que poden cursar al Servei de Convivència, l’Escola d’Adults o l’Oficina de Català d’Esparreguera.

Formen part de la xarxa de formació per a adults d’Esparreguera el director de l’Escola d’Adults d’Esparreguera, la directora de la Biblioteca Municipal l’Ateneu, la directora de l’Oficina de Català i les tècniques dels serveis municipals d’Educació, Acollida, Convivència, i Treball i Formació. La iniciativa, però, està oberta a altres membres que podrien sumar-s’hi en qualsevol moment, com ara els instituts de la vila, equips d’atenció psicopedagògica o els serveis municipals de Joventut i Gent Gran. Entre les primeres accions que vol dur terme aquesta xarxa hi destaca la posada en comú d’informació sobre la demanda formativa, que ara mateix és dispersa entre els diferents serveis i centres, de cara a fer un primer anàlisi de les necessitats formatives no cobertes entre la població adulta d’Esparreguera. A partir d’aquí, es vol adoptar una mirada comuna per establir una estratègia de formació per a persones adultes a nivell municipal. A nivell operatiu, un dels objectius més immediats serà, a partir d’aquest mes de setembre, dur a terme una campanya informativa transversal orientada a la matriculació en els cursos i iniciatives de formació que començaran aquesta tardor.