Tanca
Educació 26 d’octubre de 2021

Al novembre arrenquen els projectes educatius “Acompanyament a l’estudi” i “Tu hi ets”

Un total de 17 alumnes de 3r i 4t d’ESO i 14 empreses del municipi participen en el programa de capacitació professional “Tu hi ets!” i 32 alumnes de secundària ho fan en el d’acompanyament a l’estudi. Tots dos estan impulsats per la Regidoria d’Educació i tenen per objectiu donar suport a l’alumnat de secundària

Aquest mes de novembre la Regidoria d’Educació posa en marxa noves edicions de dos projectes educatius adreçats a l’alumnat dels tres centres d’educació secundària de la vila. La setmana que ve arrenca la 14a edició del projecte “Tu hi ets!”, que té com a objectiu la capacitació professional mitjançant la pràctica preprofessional en diferents àmbits d’ocupació i en el qual enguany hi participen 17 alumnes i 14 empreses del municipi de diferents sectors econòmics. Paral·lelament, el 8 de novembre començarà la 8a edició del programa d’acompanyament a l’estudi per a estudiants de 1r a 4t d’ESO, que vol donar suport als joves en l’adquisició d’hàbits organitzatius i d’estudi per a reduir l’abandonament i el fracàs escolar. En el programa, que es realitza a les instal·lacions de la Biblioteca Municipal L'Ateneu, hi participen un total de 32 alumnes del municipi d’entre 12 i 16 anys.

El projecte “Tu hi ets!” està adreçat a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO i té per objectiu proporcionar una atenció educativa específica a aquells alumnes que no sempre troben resposta dins les propostes acadèmiques tradicionals que s’ofereixen des dels centres de secundària. Per a poder-lo realitzar, existeix un conveni entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament d’Esparreguera que possibilita als alumnes que hi participen completar la seva formació educativa amb estades externes a diverses empreses o entitats municipals, un dia per setmana, dins l’horari escolar. L’alumnat participant ho és a proposta de l’equip docent de cada centre amb el consentiment de les famílies o tutors legals.

Enguany hi participen un total de 17 alumnes, 11 de l’institut el Cairat, 5 de l’institut El Castell i 1 de l’Escola Cooperativa El Puig, que faran pràctiques en 14 empreses del municipi de diferents sectors econòmics ajustats als seus interessos. La cerca d’empreses es fa de manera coordinada amb la Regidoria de Promoció Econòmica i en aquesta edició hi participen tallers, com REMM Guitart, Iron Cars i Magarola Car Service; perruqueries, com Perruqueria Montse i Imatge Perruqueria i Estètica; assessories i consultories, com Innova Aunlon i Millenium Consulting, també hi ha l’Escola Bressol Municipal Coloraines, l’Escola Cooperativa El Puig, el Club Hípic Esparreguera, Eject Serveis Informàtics, l’agència Tonamon Viatges i l’Arxiu Municipal d’Esparreguera. El projecte finalitza a finals de maig per als alumnes d’El Castell i El Puig i el 10 de juny per als d’El Cairat.

D’altra banda, el programa d’Acompanyament a l’estudi, que s’iniciarà la segona setmana de novembre, es presta a través d’una educadora i va adreçat als alumnes de l’ESO dels tres centres que imparteixen secundària a Esparreguera. Es tracta d’una acció educativa, realitzada en horari extraescolar, per ajudar l’alumnat amb dificultats en el seu procés d’aprenentatge, a adquirir hàbits i tècniques d’organització i d’estudi, afavorir una actitud positiva vers l‘aprenentatge i col·laborar en l’assoliment de les competències bàsiques. Aquest curs hi participen un total de 32 alumnes, ja que les sessions es fan de dilluns a dijous i només poden acollir 8 alumnes cada dia. El seguiment del programa, que finalitza a finals de maig, es realitza de manera trimestral a través de tutories amb l’educadora i les persones referents de cada institut.