Tanca

Esparreguera impulsa la Xarxa per a la infància i l’adolescència

Es tracta d’una iniciativa per a coordinar diferents agents que intervenen en les polítiques municipals d’infància i adolescència amb l’objectiu d’oferir una acció social i educativa de qualitat a favor del benestar, l’educació i la promoció d’aquest col·lectiu de la població. La presentació oficial de la Xarxa tindrà lloc el proper 4 de febrer

Esparreguera posarà en marxa aquest inici d’any la Xarxa per a la infància i l’adolescència amb l’objectiu de crear una estructura de coordinació interinstitucional que sigui útil per a treballar qualsevol tema relacionat amb el benestar, l’educació i la promoció d’aquests dos col·lectius de la població. Aquesta xarxa, que forma part del Projecte Educatiu de Ciutat (PEC), estarà integrada per professionals de diferents àmbits que desenvolupen la seva tasca al municipi amb l’objectiu poder donar respostes integrals a les necessitats dels infants i adolescents de la vila. En la iniciativa hi participaran responsables polítics i tècnics municipals i persones representants de diferents serveis i equipaments, com el Centre d’Atenció Primària (CAP), els centres educatius de la vila, les associacions de famílies així com dels Serveis Territorials d’Ensenyament, el Departament de Salut, el de Treball, Afers Socials i Família i el Departament d’Interior de la Generalitat. L’acte de presentació oficial de la xarxa tindrà lloc el dia 4 de febrer a les 6 de la tarda i aquest es realitzarà de manera presencial o virtual en funció de les mesures sanitàries vigents.

El regidor d’Educació de l’Ajuntament d’Esparreguera, Juan Jurado, ha destacat “la importància del treball en xarxa per a superar la sectorialització de les institucions en temes d’infància i adolescència i per crear espais que facilitin l’intercanvi d’informació, recursos i coordinació d’actuacions entre professionals de l’educació, l’acció social i la salut del nostre territori”. En aquest sentit, entre els objectius específics de la xarxa, hi figura facilitar espais d’intercanvi, estudiar i avaluar de les necessitats d’aquest col·lectiu; consensuar criteris d’intervenció, coordinar accions i optimitzar els circuits de derivació per a qualsevol àmbit relacionat amb la protecció i amb el benestar dels infants i dels adolescents; i establir programes d’actuació coordinada entre diverses institucions que permetin millorar-ne l’atenció.

En referència a la seva organització, la xarxa preveu la creació de diferents comissions. En primer lloc hi haurà la comissió institucional, que estarà formada per l’alcalde, el regidor d’Educació, el regidor de Serveis Socials Bàsics, la inspectora d’Educació i la direcció del CAP, i tindrà entre les seves funcions la de promoure i validar les línies estratègiques de la xarxa i realitzar el seguiment del seu desenvolupament. En segon lloc, la Comissió Plenària estarà integrada pel Departament d’Educació, concretament la Inspecció, l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP) i tots els centres educatius de la vila; representants tècnics de les regidories d’Educació, Serveis Socials Bàsics, Convivència, Igualtat, Policia Local, Cultura, Joventut, Esports i Prevenció i Seguretat de l’Ajuntament d’Esparreguera, així com de les direccions del Centre Obert La Fulla, l’Escola Municipal de Música i Dansa i Taller Ocupacional Can Comelles (TOCC). També hi seran presents una representació tècnica de l’Àrea Bàsica de Salut (ABS), del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ), el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP), la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), l’Equip d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (EAIA) i els Mossos d’Esquadra. Les seves tasques seran analitzar la realitat i l’evolució de les necessitats dels infants i joves del municipi i fer propostes estratègiques i d’actuació.

També hi haurà una Comissió Operativa, formada per representants del Departament d’Educació, de l’Ajuntament i del Departament de Salut, que serà l’encarregada de detectar situacions que per les seves característiques requereixin una intervenció especialitzada, consensuar el circuit d’intervenció i derivació local i realitzar el seguiment de famílies i menors que requereixin aquestes intervencions. A més, es crearan diferents comissions de treball per a concentrar els projectes de diversos àmbits que es consideren bàsics en l’atenció integral a la infància i a l’adolescència. En aquest sentit, es preveu crear diferents comissions de treball estables sobre petita infància, absentisme o convivència, entre d’altres.