Tanca

Es presenta la Xarxa EXIA, Esparreguera en Xarxa per la Infància i l’Adolescència

La xarxa, que integra i coordina diferents agents implicats en les polítiques d’infància i adolescència al municipi, es va presentar divendres a la tarda a la Biblioteca Municipal L’Ateneu. Durant l’acte es va donar a conèixer el Protocol de prevenció, detecció, notificació, derivació i coordinació de situacions de maltractament infantil i adolescent en l’àmbit educatiu

La Biblioteca Municipal L’Ateneu va acollir divendres la presentació de la Xarxa EXIA, Esparreguera en Xarxa per la Infància i l’Adolescència, integrada per professionals de diferents àmbits amb l’objectiu de crear una estructura de coordinació per a poder donar respostes integrals a les necessitats dels infants i adolescents del municipi. En aquesta xarxa, que va començar a gestar-se ara farà un any i que forma part del Projecte Educatiu de Ciutat (PEC), hi participen responsables polítics i tècnics municipals i persones representants de diferents serveis i equipaments, com el Centre d’Atenció Primària (CAP), els centres educatius de la vila, les associacions de famílies així com dels Serveis Territorials d’Ensenyament, el Departament de Salut, el de Treball, Afers Socials i Família i el Departament d’Interior de la Generalitat. Durant l’acte es van donar a conèixer les tres comissions de la xarxa que ja estan en funcionament, la de convivència, la d’absentisme i la de petita infància, i es va presentar el circuit de notificació, derivació i comunicació en els casos de sospita o certesa de maltractament des dels centres educatius d’Esparreguera.

En la seva intervenció l’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, va recordar que “el 2006 ja es va crear la Xarxa d’Infància d’Esparreguera, el 2010 en vam publicar una guia i d’aquella experiència avui estem capacitats per fer una xarxa encara més àmplia, que englobi la infància i també l’adolescència, que són edats diferents amb necessitats diferents, però que tenen un objectiu comú que és unir esforços de diferents àmbits i administracions per oferir a aquests col·lectius un servei de més qualitat”. Per la seva banda, el regidor d’Educació, Juan Jurado, va destacar que “l’EXIA neix amb una convicció filosòfica, però una voluntat molt pragmàtica, la de convertir-se en una eina funcional per protegir i defensar els drets de la infància i l’adolescència” i va afegir que “la xarxa vol superar la sectorització i crear espais d’intercanvi de recursos i una metodologia de treball coordinada que permeti prendre millors decisions”.

També va participar en l’acte el regidor de Serveis Socials Bàsics, Emamnuel Ortí, que va assegurar que “la xarxa és una oportunitat i també un compromís que ens ha de permetre, des de tots els departaments implicats, desplegar un ventall de programes i accions preventives i promocionals per compensar les condicions vulnerables i desafavorides, i garantir i millorar el benestar d’infants, adolescents i les seves famílies”. A banda de l’Ajuntament, els departaments de Salut i Educació de la Generalitat també participen a través dels seus representants territorials a la xarxa. En aquest sentit, l’adjunta de direcció del CAP d’Esparreguera, Mercedes Bellido, va afirmar que “es tracta d’una iniciativa tant interessant com necessària pel municipi d’Esparreguera, perquè els joves, els infants i les seves famílies necessiten d’aquesta visió integral i global per cobrir les seves necessitats reals, i més encara en el context de pandèmia que també afecta a aquests col·lectius a diferents nivells”.

La inspectora d’Educació del Baix Llobregat, Carme Matas, va explicar que “treballar en xarxa vol dir pensar, comunicar-nos i actuar conjuntament compartint objectius i recursos, unificant capacitat i esforços i relacionant les nostres accions, tot això estem fent des del febrer del 2021 els participants de la xarxa”. La inspectora va detallar també els objectius específics de l'EXIA, entre els quals hi figura facilitar espais d’intercanvi, estudi i avaluació de les necessitats d’aquest col·lectiu; consensuar criteris d’intervenció, coordinar accions i optimitzar els circuits de derivació per a qualsevol àmbit relacionat amb la protecció i amb el benestar dels infants i dels adolescents; establir programes d’actuació coordinada entre diverses institucions que permetin millorar-ne l’atenció; i compartir projectes, experiències i coneixements entre els professionals de l’educació, l’atenció social i la salut del nostre territori.

Durant l’acte es van donar a conèixer les tres comissions de treball que la xarxa ja té en funcionament, la de petita infància, la d’absentisme i la de convivència, amb l’objectiu de concentrar els projectes de diversos àmbits que es consideren bàsics en l’atenció integral a la infància i a l’adolescència. A més, es va presentar el Protocol de prevenció, detecció, notificació, derivació i coordinació de situacions de maltractament infantil i adolescent l’àmbit educatiu al municipi d’Esparreguera, elaborat per la comissió de convivència. Aquest fluxgrama ha de permetre millorar la derivació i la coordinació entre les diferents administracions implicades i garantir la protecció necessària en cada cas. El document diferencia si la situació s’ha produït en l’àmbit familiar, i si és lleu, moderada o greu, o fora de l’àmbit familiar, i en aquest cas si s’ha produït per part de personal de l’àmbit escolar, d’adults de fora de l’àmbit escolar o d’altres infants o adolescents, i detalla els procediments a seguir en cada cas, indicant qui ha de resoldre, a qui s’ha de comunicar i el procediment que cal seguir.