Tanca

La Xarxa per la Infància i l’Adolescència crea una nova comissió de transició escola treball

La xarxa, que integra i coordina diferents agents implicats en les polítiques d’infància i adolescència al municipi, va presentar ahir, en un acte a Can Pasqual, els objectius per aquest curs i l’activació de nova comissió de treball, que se suma a les tres que ja existeixen de convivència, absentisme i petita infància

La Xarxa EXIA, Esparreguera en Xarxa per la Infància i l’Adolescència, va presentar ahir els seus objectius per aquest curs escolar i va anunciar la creació d’una nova comissió de transició escola treball, que se suma a les tres comissions de la xarxa que ja estaven en funcionament: convivència, absentisme i petita infància. Aquesta xarxa, que es va presentar el febrer de 2022, està integrada per professionals de diferents àmbits amb l’objectiu de crear una estructura de coordinació per a poder donar respostes integrals a les necessitats dels infants i adolescents del municipi. L’acte de presentació, celebrat ahir a la tarda a Can Pasqual, va comptar amb l’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, la regidora d’Educació, Desirée Gómez, la regidora de Serveis Socials, Sandra Chaparro, la inspectora d’Educació de la Generalitat del Baix Llobregat, Carme Matas i la directora del CAP d’Esparreguera, Mariella Cama.

En la Xarxa EXIA hi participen responsables polítics i tècnics municipals i persones representants de diferents serveis i equipaments, com el Centre d’Atenció Primària (CAP), els centres educatius de la vila, les associacions de famílies així com dels Serveis Territorials d’Ensenyament, el Departament de Salut, el de Treball, Afers Socials i Família i el Departament d’Interior de la Generalitat. En la seva intervenció l’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, va afirmar que “l’objectiu és consolidar aquesta xarxa, creada fa dos anys, que fa una feina molt transversal i que és un autèntic orgull i una mostra de pluralitat i maduresa institucional que compleix un doble objectiu: el seguiment conjunt i compartit de diagnosi i d’acció envers l’adolescència i la infància de la vila i la cohesió a nivell de municipi”.

Per la seva banda, la inspectora d’Educació de la Generalitat del Baix Llobregat, Carme Matas, va apuntar que “a poc a poc el treball en xarxa entre els professionals de diferents àmbits, com són l’Educació, la Salut i els Serveis Socials, s’ha anat consolidant” i ha explicat que aquest curs també s'ha fet treball en xarxa al municipi veí de Collbató, “perquè hi ha inquietuds i preocupacions que comparteixen els docents i tècnics dels dos municipis”. Així mateix, la directora de l’CAP d’Esparreguera, Mariella Cama, va destacar que “amb l’objectiu que els infants i adolescents tinguin consciència de gaudir d’una bona qualitat de vida en totes les esferes de la seva vida, des del CAP estem duent a terme, des de fa dos anys, accions comunitàries”, que “permeten treballar en xarxa i sortir de l’ambulatori per tal de fer prevenció de la malaltia i educació per la salut i, alhora, conèixer millor la població per conèixer les seves necessitats”.

Paral·lelament, la regidora de Serveis Socials, Sandra Chaparro, va afegir que des de la Regidoria de Serveis Socials es dona l’impuls de treballar en xarxa amb tots els agents del municipi, tant de la vessant educativa com social, per a detectar situacions de necessitat social i fer atenció immediata a persones en situació de risc o exclusió social, també en l’àmbit de la infància i l’adolescència. Chaparro va subratllar que “és imprescindible que l’equip de professionals de Serveis Socials treballi en xarxa i formi part de l’EXIA per poder donar aquesta resposta”. I, finalment, la regidora d’Educació, Desirée Gómez, va destacar la importància de la xarxa EXIA, que “es converteix en un motor de canvi i millora per la nostra comunitat educativa, perquè treballant de forma conjunta i coordinada podem proporcionar una educació de qualitat que promogui el benestar i el desenvolupament integral dels nostres infants i adolescents”.

Durant l’acte es va presentar la nova comissió de transició escola-treball que neix amb l’objectiu d’establir un circuit de detecció, diagnosi i acompanyament per a joves de 16 a 20 anys en situació d’abandonament escolar o abandonament escolar prematur. La nova comissió s’ha creat a proposta del regidor de Joventut i la regidora d’Educació arrel de la taxa d’abandonament escolar prematur que, segons les dades extretes de la diagnosi del Pla Jove d’Esparreguera se situa en el 13,9%​, mentre que la mitjana de Catalunya és del 16,9%. Paral·lelament, la comissió de petita infància va explicar que els objectius per aquets curs escolar són la materialització d’una guia evolutiva dels 0 als 12 mesos, l’actualització de la guia de salut i la planificació de xerrades sanitàries sobre primers auxilis i alimentació per a famílies. La comissió d’absentisme va presentar el circuit de detecció i intervenció davant de situacions d’absentisme escolar i la creació de la comissió d’absentisme d’àmbit comunitària. I la comissió de convivència, després de refer el Protocol de prevenció, detecció, notificació, derivació i coordinació de situacions de maltractament infantil i adolescent a l’àmbit educatiu, ha fet difusió i assessorament directe als centres educatius de la vila davant situacions reals que hi han hagut als centres.