Tanca
Educació 5 d’octubre de 2021

Esparreguera disposa aquest curs d’una nova línia de transport escolar

La posada en marxa de la nova ruta que uneix Mas d’en Gall i Can Rial amb l’institut El Cairat ha permès absorbir gran part de la demanada generada en el darrer any, des que el consistori va aprovar la gratuïtat del servei. El municipi té ara un total de sis línies que connecten els barris perifèrics amb els centres educatius públics de primària i secundària

Des d’aquest curs l’alumnat dels barris de Mas d’en Gall i Can Rial disposa de dues línies de transport escolar que els connecten amb cadascun dels dos centres d’educació secundària públics del municipi. La posada en marxa de la nova línia 124, que enllaça els barris amb l’institut El Cairat, ha permès redissenyar la ruta de la línia fins ara existent, que actualment fa el seu itinerari exclusivament fins a El Castell. La nova línia ja té totes les places ocupades i dona resposta a la gran demanada que s’havia generat en el darrer any, ja que després que el 2019 l’Ajuntament n’aprovés la gratuïtat, el nombre de famílies interessades en el transport escolar va créixer fins arribar a tenir una llista d’espera que, en el cas de Mas d’en Gall i Can Rial, va arribar a ser d’una trentena de sol·licituds. Aquesta és la primera vegada, en les darreres tres dècades, que s’actualitza l’oferta de places disponibles per donar resposta a la demanda, que ha anat creixent progressivament també per l’augment de població resident en aquests barris. Aquest curs, a més, el servei ja no el presta Monbus, sinó Transports Generals d’Olesa (TGO), que ha resultat l’empresa adjudicatària en la darrera licitació que ha fet el Consell Comarcal per a la prestació del servei.

El transport escolar no és obligatori a Esparreguera, donat que l’oferta d’ensenyament obligatori es troba dins del propi terme municipal. Tot i així, mitjançant el conveni amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat, des de l’any 1996 s’ofereix un servei de transport escolar tenint en compte que els barris de Mas d’en Gall, Can Rial, Can Vinyals i Can Sedó no disposen de centres educatius públics, ni transport urbà que doni resposta als horaris d’entrada i sortida dels alumnes als centres educatius. En el ple del juliol de 2019 l’Ajuntament va decidir, per unanimitat de tots els grups municipals, derogar l’ordenança fiscal número 37, relativa a la taxa per a la utilització d’aquest servei, i assumir-ne directament el cost amb l’objectiu de facilitar l’accés als centres educatius públics des d’aquests barris.

Posteriorment, i veient la gran demanda que s’havia generat d’aquest servei, el consistori va aprovar una moció, que també es va traslladar al Consell Comarcal, per a reivindicar l’obligatorietat del transport escolar dins dels municipis de la comarca amb barris distants dels centres escolars, fet que permetria reconèixer el dret de tots els alumnes residents en aquests barris a disposar d’una plaça de transport escolar. El regidor d’Educació, Juan Jurado, s’ha mostrat satisfet amb la decisió del Consell Comarcal d’ampliar el servei amb aquesta nova línia i ha apuntat que “hem fet un pas endavant, però no hem canviat encara el més fonamental, que és el reconeixement de l’obligatorietat i, per tant, la universalització del servei”.

Amb la posada en marxa d’aquest nou servei Esparreguera disposa actualment d’un total de sis línies que connecten els barris perifèrics amb els centres educatius i ha disminuït la llista d’espera a nou alumnes. Hi ha quatre línies que tenen l’origen a Mas d’en Gall i Can Rial. La línia 121, que en la seva ruta passa per les escoles Roques Blaves, Taquígraf Garriga i Montserrat, és la que actualment té més demanda, ja que les 54 places disponibles estan ocupades i hi ha 7 alumnes en llista d’espera. La línia 123 connecta aquests dos barris amb l’escola Pau Vila i té 46 de les 48 places disponibles ocupades. Així mateix hi ha dues línies de transport escolar per als centres d’educació secundària. La línia 126 és la que porta l’alumnat d’El Castell i té 56 de les 59 places disponibles ocupades. I els estudiants d’El Cairat disposen ara d’una nova línia, la 124, que té les 49 places disponibles ocupades i un alumne en llista d’espera.

Els altres dos barris que també disposen de transport escolar gratuït són la Colònia Sedó i Can Vinyals, que compta amb dues línies. La 122, que connecta amb les escoles Roques Blaves, Taquígraf Garriga, Montserrat i Pau Vila, que actualment és la que disposa de més places lliures, ja que només té ocupades 9 de les 16 places disponibles. I la línia 125, que arriba als dos instituts públics del municipi, El Cairat i El Castell, i que té les 21 places disponibles ocupades i un alumne en llista d’espera. En tots els casos els autobusos ofereixen servei d’anada i tornada. Els que connecten amb les escoles tenen l’horari d’arribada minuts abans de les 9 del matí i recullen els alumnes de tornada a les 4.30 de la tarda. Mentre que els que van als instituts arriben minuts abans de les 8 del matí als centres i ofereixen el servei de recollida a les 2.30 del migdia.