Tanca
Educació Mobilitat 7 de juny de 2021

La reivindicació d’Esparreguera sobre el transport escolar arriba al Consell Comarcal

El Ple del Consell Comarcal reclama per unanimitat un servei de transport escolar als barris, nuclis urbans i urbanitzacions dels municipis del Baix Llobregat que tinguin problemes de mobilitat per arribar als seus centres educatius de referència. El ple d’Esparreguera ja va aprovar al març una moció en aquest sentit, que ara també ha estat acordada per unanimitat en el sí de l’ens comarcal

La moció per a reclamar millores en el transport escolar nascuda a Esparreguera i aprovada per unanimitat en el ple municipal del passat mes de març ha arribat també al Consell Comarcal del Baix Llobregat. El ple de l’ens supramunicipal ha validat, amb el vot favorable de tots els grups polítics, una moció per a reivindicar la implantació del transport escolar dins dels municipis de la comarca amb barris distants dels centres escolars. Amb l’aprovació d’aquest text, el ple considera que, el Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport, no s’ajusta a les necessitats actuals i desatén als municipis amb una oferta educativa completa i, alhora, amb una distribució geogràfica dispersa que provoca importants distàncies als centres educatius, el que suposa una discriminació cap a l’alumnat que resideix a una distància considerable del seu centre educatiu, establint un precedent discriminatori entre dues casuístiques idèntiques. Per aquest motiu, reclama a la Generalitat una modificació legislativa per adaptar el transport escolar a les necessitats reals del territori.

El regidor d’Educació, Juan Jurado, ha subratllat que “un cop més es demostra que el món municipal és el mes fructífer per fer arribar on toca els problemes reals de la ciutadania, perquè som l’administració que està a primera línia. I no es tracta només de defensar les persones usuàries d’Esparreguera, perquè aquest no és un tema local, sinó un problema estructural que afecta a més municipis i que cal replantejar per donar solucions que s’ajustin a les necessitats reals”. A Esparreguera el servei de transport escolar es presta de manera no obligatòria per a les persones residents a Mas d’en Gall, Can Rial, Can Sedó i Can Vinyals que siguin alumnes dels centres Pau Vila, Taquígraf Garriga, Roques Blaves, Institut El Cairat i Institut El Castell. L’oferta de places, però, no s’ha actualitzat durant les darreres tres dècades, tot i que la demanda ha anat creixent progressivament.

El 2019 el ple municipal va aprovar la derogació de l’ordenança fiscal 37 reguladora del servei de transport escolar, fent que el servei passés a ser gratuït i al maig de 2020 el ple del Consell Comarcal va aprovar la modificació del reglament d’ús del servei de transport escolar no obligatori per incloure algunes millores, motivades des de la Regidoria d’Educació, entre elles, la possibilitat de rescindir una plaça quan no se’n faci l’ús correcte i regular i sempre que no hi concorrin situacions de serveis socials. Un cop començat aquest curs, 2020-2021, i un any després que hagi entrat en vigència la gratuïtat del servei, s’evidencia que l’oferta i la demanda no estan en consonància, ja que moltes línies van començar el curs amb llista d’espera, algunes amb fins a trenta sol·licituds.

Tant l’Ajuntament d’Esparreguera com el Consell Comarcal consideren que el reglament vigent suposa una discriminació per raó de residència i reivindiquen, amb les mocions aprovades, un servei de transport escolar als barris, nuclis urbans i urbanitzacions dels municipis del Baix Llobregat que tinguin problemes de mobilitat per arribar als seus centres educatius de referència. El vicepresident segon i conseller d’Educació del Consell comarcal del Baix Llobregat, Jordi Gil, ha afirmat, en declaracions a l’emissora municipal, que “demanem la modificació de la llei que regula el transport escolar per a adaptar-la a la situació actual i donar servei a la ciutadania, perquè ens trobem amb municipis, com podria ser Esparreguera, amb barris molt apartats del centre del poble, on els centres escolars queden molt allunyats del lloc de residència d’algunes famílies, amb distàncies de fins a 5 o 5 quilòmetres”.

Així mateix, reclamen als Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament l’adaptació de l’oferta de places a la demanda actual i l’elaboració, conjuntament amb els municipis comarcals, de les bases objectives per a definir en quines situacions es pot demandar una nova línia de transport escolar. “Nosaltres hem portat la nostra demanda fins on podíem, ara la viabilitat de la mesura depèn del Departament d’Educació, que és qui en té la competència, i esperem que es mostri receptiu a les nostres peticions”, ha apuntat el regidor d’Educació de l’Ajuntament d’Esparreguera.