Tanca
Comerç 10 de setembre de 2019

L’Ajuntament no renovarà les actuals concessions del Mercat Municipal

La Regidoria de Comerç ho va comunicar ahir als 5 paradistes que encara hi mantenen l’activitat, als quals els finalitza la concessió el mes de març de 2020. L’equipament entrarà en fase de replantejament després que el seu baix nivell d’ocupació faci econòmicament insostenible la seva continuïtat

El Mercat Municipal d’Esparreguera tancarà temporalment amb data màxima de 18 de març de 2020, quan finalitza la concessió de les 5 parades que encara hi mantenen l’activitat. La Regidoria de Comerç ha comunicat als paradistes que no renovarà les seves llicències tenint en compte la insostenibilitat econòmica de l’equipament, originada per la seva baixa ocupació, i emprendrà un projecte per a redefinir-ne els usos i dinamitzar-ne l’ocupació abans de la seva reobertura. Els paradistes han mostrat el seu rebuig absolut al tancament i en fan responsable l'Ajuntament per "la manca d'inversions en els darrers anys".

El Mercat Municipal és un edifici centenari, catalogat, que data de l’any 1911. Disposa de 20 punts de venda i 559 m2 de superfície comercial. El cost anual del seu manteniment és de 87.000 euros i els ingressos que genera amb l’actual nivell d’ocupació són de 24.000 euros. Prop del 28% de la despesa es cobreix mitjançant els rebuts dels paradistes mentre que el 72% restant correspon a l’aportació de l’Ajuntament. Segons els cercles de comparació intermunicipal de la Diputació de Barcelona 2018, aquesta proporció és pràcticament inversa en la resta de municipis, on de mitjana el percentatge d’autofinançament se sitúa en el 73% i l’aportació dels Ajuntaments és del 25%.

Afegit a la insostenibilitat econòmica de l’equipament, des de la Regidoria de Comerç s’afirma que per a poder continuar amb el model actual de Mercat Municipal s’haurien de realitzar inversions per a substituir les finestres i reparar les cambres frigorífiques, a més a més de preveure un dipòsit per a despeses extraordinàries. D’altra banda, segons la consultora USTE, la reforma integral del Mercat per continuar duent-hi a terme l’activitat comercial se situaria entre mig milió i un milió d’euros.

La primera tinent d’alcalde i Coordinadora de l’Àrea de Drets Socials i Ciutadania, María Vallejo, ha explicat avui als micròfons de Ràdio Esparreguera que “la decisió s’ha pres perquè és un equipament deficitari que, a més, necessita reformes perquè té carències molt greus. Hem intentat dinamitzar i impulsar el Mercat, però malgrat totes les activitats que hem fet, no ha estat possible”. En aquest sentit, María Vallejo ha afegit que “és evident que és un model obsolet” i que “el que cal és tancar-lo per a realitzar-hi tot un seguit de reformes i, després, donar-li una sortida. La nostra idea seria compartir un ús comercial i cultural, que hi puguis anar a escoltar un concert o música en viu, fer unes copes, menjar, comprar...”.

Per la seva part, els paradistes han rebut amb preocupació aquesta decisió de la Regidoria de Comerç, que ahir els va ser traslladada en una reunió mantinguda a l’Ajuntament, a la que van assistir representants de les 5 parades encara actives. Fonts de la regidoria apunten que “la decisió no els va sorprendre, en vistes de l’evolució de l’equipament, però evidentment la reacció no va ser positiva perquè no podran continuar desenvolupant la seva activitat comercial”. Josep Fosalba, portaveu dels paradistes del Mercat ha manifestat el seu rebuig total al tancament i no descarta emprendre accions contra la mesura, segons ha explicat als micròfons de Ràdio Esparreguera. Fosalba responsabilitza de la situació l'Ajuntament d'Esparreguera "per la manca continuada d'inversions en aquest equipament durant els últims anys".

En els darrers anys des de la Regidoria de Comerç s’han dut a terme diferents iniciatives per a dinamitzar el Mercat sense que cap d’elles hagi tingut un efecte positiu per a la continuïtat de l'equipament. A nivell administratiu, s’ha dut a terme la licitació per a la concessió demanial de 5 parades, que va quedar deserta, i ha atorgat diferents llicències temporals; i, de cara a la ciutadania, ha impulsat diferents tallers de cuina i campanyes de dinamització per incentivar-hi el consum. Amb tot, al llarg de 2019 s’han produït fins a 9 tancaments de parades que tenien llicència en curs, algunes d’elles obtingudes recentment de forma provisional, fins a deixar l’equipament amb les actuals 5 parades.

A la Comissió Informativa de Drets Socials i Ciutadania del passat 23 de juliol es va informar a tots els grups municipals de l’Ajuntament que des de la implantació de la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local (LRSAL), el Mercat ja no és competència municipal obligatòria i, per tant, es podria procedir al seu tancament si el seu manteniment es feia insostenible. Segons els cercles de comparació intermunicipal de la Diputació de Barcelona 2018, que analitza 47 mercats de 31 municipis diferents de Catalunya, el Mercat Municipal d’Esparreguera és el que comporta una despesa més elevada per metre quadrat.

La desocupació majoritària de les parades i la finalització, el març de 2020, de les concessions als paradistes que encara hi operen ha portat la Regidoria de Comerç a replantejar-se la continuïtat del Mercat Municipal. Assessorada per la Diputació de Barcelona, la regidoria va sol·licitar un informe d’opinió a la consultora USTE i ha obtingut quatre possibles sortides per a l’històric equipament: mantenir l’actual activitat sense fer-hi reformes, continuar però fent-hi una reforma a càrrec del l’Ajuntament, reformar el Mercat a través d’un concessionari únic que gestioni l’espai, o bé no continuar i fer-hi altres activitats.

Pendent de realitzar un estudi més en detall, des de la Regidoria de Comerç ara s’està valorant canviar l’enfocament de les activitats clàssiques del Mercat i orientar-les cap a una oferta més en línia amb els nous hàbits de consum de la ciutadania, les particularitats de la vila i activitats d’oci i cultura que puguin atraure nou públic. Una de les possibilitats passa per reconvertir l’actual Mercat en un espai d’activitat que fusioni gastronomia, cultura i oci i comerç amb una perspectiva local. No obstant, abans no comenci a ser una realitat caldrà dissenyar i dur a terme el projecte de reforma de l’espai, dissenyar-hi els usos i posar en marxa els contractes i llicències d’activitat.