Tanca

L’Ajuntament promou una enquesta per avaluar el servei prestat per l’OAC

El qüestionari estarà actiu fins al 19 de novembre i es pot respondre a través de la plataforma Esparreguera Decideix o bé en format paper a la seu de l’Oficina d’Atenció Ciutadana. Les valoracions obtingudes permetran actualitzar la Carta de Serveis i avaluar el compliment dels compromisos adquirits en el document

L’Ajuntament d’Esparreguera ha posat en marxa avui una enquesta ciutadana per avaluar la Carta de Serveis de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) d’Esparreguera, un document públic, que es va aprovar al març de 2019, amb el qual s’informa a la població dels serveis que s’ofereixen, les condicions d’accés, els compromisos de qualitat adquirits i els drets i deures que tenen els ciutadans en qualitat d’usuaris de les prestacions municipals. El qüestionari està obert a tota la ciutadania i pretén avaluar els compromisos contrets i alhora plantejar altres qüestions relacionades amb el funcionament del servei per tal d’analitzar-les i, si s’escau, introduir-hi les millores necessàries. L’enquesta, que està disponible fins al dia 19 de novembre tant a la seu de l’OAC com a la plataforma Esparreguera Decideix, consta de vint preguntes sobre diferents aspectes relacionats amb l’atenció, el temps d’espera, la competència professional dels treballadors municipals o la qualitat de la informació rebuda.

La cap de l’Oficina d’Atenció Ciutadana d’Esparreguera, Dolors Muset, ha explicat que “els resultats d’aquesta enquesta de satisfacció sumats als indicadors de prestació de servei que ja tenim automatitzats ens permetran avaluar si estem complint amb els compromisos adquirits en la Carta de Serveis i també millorar-ne la prestació”. El document s’actualitzarà en funció dels resultats d’aquest procés participatiu, però també ho farà per a incorporar-hi novetats, com el servei de cita prèvia, que es va posar en marxa el passat mes de març i que permet a la ciutadania tenir autonomia per a escollir el dia i l’hora d’atenció i consultar la cita demanada o anul·lar-la. Les persones interessades en participar en l’enquesta d’avaluació del servei ho poden fer de manera presencial, sol·licitant un exemplar a l’OAC que s’ha d’emplenar de manera anònima i dipositar dins d’una urna, o bé digitalment a través de la plataforma Esparreguera Decideix, on cal estar registrat o bé donar-se d’alta com a persona usuària.

El qüestionari demana a la ciutadania que valori del 0 al 10 l’atenció rebuda a través dels diferents canals: presencial, telefònic i per correu electrònic. També el temps d’espera fins a ser atès presencialment un cop s’arriba a l’OAC, la competència professional del personal, si el tracte rebut ha estat correcte i agradable i la qualitat de la informació rebuda. Així mateix, pregunta si s’han posat a disposició tots els documents i impresos necessaris i si s’està satisfet amb l’atenció rebuda. D’altra banda, també consulta sobre l’adequació dels horaris d’atenció i el temps d’espera màxim fins a ser atès telefònicament. En referència a la seu, demanen si l’emplaçament i l’accés a l’OAC són adequats, si la instal·lació està neta, és confortable i funcional i també si l’espai destinat a zona d’espera és adequat, accessible i suficient. Finalment es pregunta a la ciutadania quins són els tres aspectes més importants en relació amb el servei i es dona la possibilitat de fer arribar propostes per a millorar-ne la prestació.

Comparteix aquest contingut