Tanca
Alcaldia Política 25 de juny de 2019

L’alcalde d’Esparreguera decreta el nou cartipàs municipal

El model de governança de l’Ajuntament per als propers quatre anys inclou l’organigrama polític, que estableix quatre àrees de gestió amb els seus àmbits de responsabilitat i els regidors i regidores delegats; la creació de comissionats amb objectius concrets que seran prioritaris durant legislatura i la governança als barris

L’alcalde d’Esparreguera Eduard Rivas acaba de signar el decret pel qual s’aprova el nou model de governança per al mandat 2019-2023, que entrarà en vigor a partir de demà. La gestió política dels propers quatre anys s’organitzarà en base a l’organigrama polític clàssic “per dotar l’Ajuntament de seguretat tècnico-jurídica per a la gestió diària dels diferents serveis municipals”, però, al mateix temps, donarà cabuda a quatre comissionats al voltant del Pla director d’Esports, la Política cultural municipal, la Dinamització entorn a la Colònia Sedó i el Pla d’Actuació als Barris, a més d’una dimensió de govern centrada en la governança als barris “per tal d’assegurar un model de govern centrat en les necessitats reals de la ciutadania”, segons es desprèn del mateix decret de cartipàs.

En referència a l’organigrama, el consistori estarà integrat per quatre grans àrees de gestió: Alcaldia, Àrea de la Presidència i Bon Govern, Àrea de Drets Socials i Ciutadania i Àrea de Territori i Sostenibilitat. L’Alcaldia es constituirà com una àrea de coordinació de les restants, de supervisió de l’acció de govern i de manteniment de les relacions institucionals i amb els grups polítics municipals. L’Àrea de la Presidència i Bon Govern inclou quatre àmbits de responsabilitat política: Bon Govern, que engloba govern obert, planificació, qualitat, democràcia activa i participació; Comunicació; Atenció a la Ciutadania; i Recursos, que conté serveis informàtics, patrimoni municipal, contractació, serveis jurídics, serveis econòmics i organització i personal públic.

L’Àrea de Drets Socials i Ciutadania està integrada per set àmbits: Educació; Cicle de Vida, que abraça infància, joventut i gent gran; Serveis Socials, que engloba serveis socials especialitzats (TOCC i Residència de Can Comelles) i serveis socials bàsics (Equips Bàsics d’Atenció Primària i Centre Obert La Fulla); Cultura, integrada per promoció de sectors culturals, cultura de proximitat, festes i esdeveniments festius, llengua i patrimoni cultural històric; Promoció Econòmica, amb empresa, consum, comerç i mercats, ocupació i turisme; Igualtat i Diversitat, que engloba drets humans, feminismes i LGTBI i convivència; i Esports, que comprèn equipaments esportius i promoció de la salut.

Per últim, l’Àrea de Territori i Sostenibilitat integra sis àmbits: Espai Natural; Protecció i Tinença d’Animals; Salut Pública; Urbanisme i Paisatge Urbà, que està integrat per planejament, gestió i informació urbanística, paisatge i verd urbà, patrimoni arquitectònic i habitatge; Aigua, Energia i Residus; i Espai Públic, que abraça prevenció, seguretat i acció cívica, mobilitat i accessibilitat i protecció civil.

En referència al repartiment de carteres entre els diferents regidors i regidores, la delegació de competències s’estructurà de la següent manera: L’alcalde és el cap de les àrees d’Alcaldia i de Presidència i Bon Govern, i serà titular, a més, dels àmbits de Comunicació, Atenció Ciutadana i Serveis Informàtics. La Primera tinenta d’alcalde, María Vallejo, coordina l’Àrea de Drets Socials i Ciutadania i dirigeix les regidories d’Organització i Persones, Gent Gran i Serveis Socials Especialitzats. El Segon tinent d’alcalde, Rogeli de la Cruz, és el responsable de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat i està al capdavant d’Urbanisme i Paisatge Urbà; Aigua, Energia i Residus; i Prevenció, Seguretat i Acció Cívica.

El tercer tinent d’alcalde, Emmanuel Ortí, és adjunt a la coordinació de l’Àrea de Drets Socials i Ciutadania i lidera Joventut, Serveis Socials Bàsics, Espai Natural, Protecció i Tinença d’Animals i Salut Pública. El quart tinent d’alcalde, Daniel Farriols, és responsable de Patrimoni Municipal i Serveis Econòmics. Maria Mas és regidora de Bon Govern i Contractació i Serveis Jurídics. Juan Jurado gestiona les carteres de Cultura, Educació i Infància. María del Carmen Sáez dirigeix Promoció Econòmica. Sara Gómez està al capdavant d’Igualtat i Diversitat. Glòria González és la responsable d’Esports. I Antonio Molar lidera Mobilitat i Accessibilitat i Protecció Civil.

L’alcalde Eduard Rivas explica que “tenim la voluntat d’anar més enllà d’aquesta clàssica divisió d’àrees i àmbits materials, iniciant el camí per a un nou model de governança política amb més connexió amb les necessitats reals de la ciutadania”. Amb aquest objectiu el nou model de gestió política també inclou la creació de comissionats i projectes concrets per tal d’augmentar la transversalitat. De moment, se n’han creat quatre: Pla director d’Esports, que té com a responsable polític Emmanuel Ortí; Política cultural municipal, que lidera Juan Jurado; i Dinamització entorn a la Colònia Sedó i Pla d’actuació als barris, que gestiona Eduard Rivas.

A més, l’alcalde es reserva les facultats de supervisió de la coordinació de les polítiques i serveis públics que impulsin tant els coordinadors d’àrea com els regidors i regidores delegats vinculades als diferents barris del municipi. “Volem dissenyar un govern que sintonitzi les polítiques i serveis públics amb la realitat territorial del municipi, potenciant les sinergies pròpies dels barris”, subratlla Eduard Rivas. En aquets sentit, l’alcaldia tindrà competències directes sobre equipaments cívics, neteja, espais verds, via pública, convivència ciutadana, dinamització veïnal i acció comunitària als barris.

La informació sobre la configuració del nou govern municipal quedarà actualitzada en els propers dies al web de l’Ajuntament.