Tanca

L’aplicació de comunicació d’incidències a la via pública rep 298 comunicacions en un mes

Avui fa un mes que es va posar en marxa el servei d’atenció d’incidències a la via pública que s’ofereix a través de l’aplicació Línia Verda. Del total de 598 incidències registrades durant el mes de juny, el 50% s’han rebut a través d’aquest canal directe de comunicació entre la ciutadania i el consistori, que es pot descarregar gratuïtament al dispositiu mòbil

Avui fa un mes que l’Ajuntament d’Esparreguera va posar en marxa el servei d’atenció d’incidències a la via pública per a recollir, gestionar i resoldre les peticions de la ciutadania relacionades amb l’estat de conservació de l’espai públic i els equipaments municipals amb l’objectiu de fer una gestió centralitzada i eficaç de les diferents problemàtiques que es puguin detectar. Aquest servei es presta a través de l’aplicació Línia Verda, que durant el seu primer mes en funcionament ha rebut 298 incidències, el 50% de totes les que s’han registrat al consistori durant el mes de juny. D’aquestes, la majoria estan vinculades a desperfectes en voreres i calçades, enllumenat, neteja viària i senyalització i l’índex global de resolució a dia d’avui és del 46%. L’aplicació es pot descarregar de manera gratuïta i està disponible tant en català com en castellà. Un cop instal·lada es poden comunicar de manera anònima incidències detectades a la via pública d’Esparreguera i consultar l’estat de resolució de la incidència comunicada a través de la mateixa aplicació.

L’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, ha afirmat que “amb la posada en funcionament d’aquesta aplicació millorem la gestió municipal en la resolució d’incidències, posant mecanismes per a millorar la comunicació entre la ciutadania i l’Ajuntament”. Així mateix, ha destacat que “l’aplicació permet reportar de forma fàcil i àgil totes aquelles incidències que es detectin a la via pública, fer un seguiment de l’estat en què es troba la incidència reportada i rebre notificacions quan aquesta està resolta o quan es necessita més informació sobre la mateixa, amb la qual cosa guanyem en diàleg entre el consistori i els veïns i veïnes d’Esparreguera”.  A través de Línia Verda la ciutadania pot informar al consistori de qualsevol desperfecte que hi hagi al municipi, ja sigui en voreres i calçades, al clavegueram, l’enllumenat, el mobiliari urbà, vinculat a l’aigua, la senyalització, els jocs infantils, l’arbrat, la neteja, la presència d’animals morts i plagues, residus i abocaments o d’altres.

Del total de 598 incidències registrades durant el mes de juny, el 50% s’han rebut a través de l’aplicació Línia Verda, el 18% a través de l’OAC i el 32% restant a través de diverses aplicacions internes que utilitzen els treballadors i treballadores municipals. Del total d’incidències registrades, el 86% estan vinculades a problemàtiques a la via pública i el 13% a edificis municipals. En referència a les 516 incidències de via pública, el 44%, ja han estat solucionades a dia d’avui, un 12% no s’adeqüen a l’àmbit de competència municipal i la resta estan en pendents de resoldre. Del total d’incidències vinculades a via pública, 131 incidències estan relacionades amb voreres i calçades, 92 amb enllumenat, 84 amb neteja viària, 39 amb la senyalització, 32 amb arbrat,  27 amb residus i abocaments, 25 amb mobiliari urbà, 17 amb aigua, 12 amb clavegueram, 6 amb jocs infantils, 5 amb animals morts i plagues i 46 amb altres qüestions. Pel que fa les 82 incidències d’edificis municipals, el 56% ja han estat solucionades, mentre que hi ha un 8,5% que no s’adeqüen a l’àmbit de competència municipal i la resta estan pendents de resolució.

Per a poder utilitzar aquest nou servei cal descarregar gratuïtament l’aplicació Línia Verda accedint a Google Play o APP Store. Per a comunicar un desperfecte, només cal clicar sobre el botó “Nova Incidència”, apareixerà un desplegable amb diferents tipologies d’incidències i caldrà clicar sobre aquella que es vol comunicar. De forma automàtica, l’aplicació detecta les coordenades exactes en què s’ubica el desperfecte. El següent pas és adjuntar una foto de la incidència i les observacions que es vulguin aportar. Un cop enviada, el personal de l’Ajuntament rep la notificació del desperfecte comunicat i, a partir d’aquest moment, s’inicien els tràmits per a solucionar la incidència detectada. En tot moment el ciutadà podrà fer el seguiment de la incidència registrada i rebrà una notificació al telèfon mòbil sempre que es produeixi un canvi en l’estat de la mateixa.