Tanca
Memòria Històrica 5 de juliol de 2021

L’Arxiu Municipal llança una enquesta per a millorar el servei a la ciutadania

Històric Municipal i ha de permetre definir els objectius i compromisos de qualitat d’aquest servei municipal amb la ciutadania. L’enquesta està oberta a tota la població i es pot respondre fins al 26 de juliol de manera digital, a decidim.esparreguera.cat, o bé presencialment, a l’Arxiu

L’Arxiu Històric Municipal està elaborant actualment la seva carta de serveis, un document públic amb el qual s’informa a la ciutadania dels serveis que s’ofereixen, les condicions d’accés, els compromisos de qualitat adquirits i els drets i deures de les persones usuàries de les prestacions municipals. En aquest marc, avui s’ha posat en marxa una enquesta adreçada a la ciutadania, i especialment a les persones usuàries de l’Arxiu Municipal, per a conèixer quines són les seves expectatives, necessitats i els aspectes que creuen que cal millorar en la prestació d'aquest servei. El qüestionari és anònim i es pot respondre fins al dia 26 de juliol a través de la plataforma decidim.esparreguera.cat o bé presencialment emplenant la butlleta que es pot trobar a l’Arxiu Municipal.

L’enquesta consta de quatre apartats, en el primer es demana una valoració de diferents aspectes relacionats amb la satisfacció amb la prestació de l’Arxiu Municipal, com ara l’atenció rebuda, sigui presencialment, telefònicament o per correu electrònic, l’adequació de l’espai físic i dels horaris d’atenció i la qualitat de la resposta rebuda, entre d’altres. En el segon, es puntuen les activitats desenvolupades per l’Arxiu, com l’assessorament històric i de recerca als centres educatius, les xerrades i el Premi de Recerca Vila d’Esparreguera. Seguidament, es pregunta sobre el temps d’espera en l’atenció, ja sigui presencial o telefònica, i, per últim, es demana quins són els tres aspectes més importants en relació amb el servei i quines qüestions es podrien millorar.

La tècnica en gestió documental i responsable de l’Arxiu Municipal, Rosa Maria Codina, ha explicat que “no hi ha límit d’edat per participar a l’enquesta, perquè entre els nostres usuaris tenim des d’alumnes i estudiants que fan recerca a persones grans”. Codina també ha subratllat que “les aportacions i valoracions que realitzin les persones participants permetran ajustar els objectius i compromisos de qualitat de l’Arxiu Històric Municipal amb la ciutadania”. Aquests objectius quedaran recollits en la carta de serveis que actualment s’està elaborant amb el suport de la Diputació de Barcelona, un document que es va començar a redactar el passat mes de maig i que “estarà enllestit a la tardor, entre l’octubre i el novembre”, ha apuntat la tècnica en gestió documental. Un cop estigui aprovada per decret, es convertirà en la tercera carta de serveis de l’Ajuntament d’Esparreguera, que el 2019 ja va validar les de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) i la de la Policia Local.