Tanca
Educació 4 de setembre de 2023

L’Escola Municipal de Les Arts obre la matrícula per a les places disponibles del curs 2023-2024

A partir del 5 de setembre es poden fer les sol·licituds d’inscripció de les places vacants pel nou curs de l’escola de Les Arts, que iniciarà el 12 de setembre. Per aquest curs, encara queden disponibles 17 places de l’especialitat Música i dansa en família, 13 de Música i dansa 2, 2 Sensibilització en música, 2 de sensibilització en dansa i 26 de formació musical bàsica de diferents instruments i nivells

A partir del 5 de setembre s’obre el període de matrícula de les places vacants de l’Escola Municipals de Les Arts en els programes de sensibilització, formació musical bàsica i avançada d’instrument i formació bàsica i avançada en dansa. Després del període ordinari de matriculació i de la matrícula fora de termini per al curs 2023-2024, encara queden disponibles 17 places de l’especialitat Música i dansa en família, 13 de Música i dansa 2, 2 Sensibilització en música, 2 de sensibilització en dansa i 26 de formació musical bàsica de diferents instruments i nivells. La sol·licitud de la matrícula viva s’haurà de fer a través de correu electrònic i l’equip directiu del centre farà arribar una resposta amb l’admissió, o no, de la sol·licitud i el procediment per fer efectiva la inscripció. Les proves de nivell per accedir als cursos de nivells superiors i avançats s’assignaran un cop feta la inscripció. L’inici de curs serà el 12 de setembre i durant tot el curs es podrà fer la inscripció a les places que quedin vacants. 

L’oferta disponible per aquest nou període de matrícula en l'àmbit dels programes de sensibilització per al curs 2023-2024 són 17 de "Música i dansa en família" (7 de les quals són per a infants d'i3, 9 per a infants fins a 18 mesos i una per nadons d’entre 18 i 36 de mesos), 13 de "Música i dansa 1-2", 2 places de "Sensibilització en música 3" de 1r de primària i 2 places de "Sensibilització en dansa 3" de 1r de primària. En la formació musical instrumental queden lliures 2 places de violí dels nivells 4 i 5, 1 plaça de violoncel de nivell 3, 1 de contrabaix de nivell 2, 3 places de flauta de nivells 3, 4 i 5, 2 places d'oboè de nivells 1 i 4, 3 places de clarinet de nivells 1 i 4, 2 places de saxo de nivells 3 i 4, 2 places de trompeta de nivells 1 i 3, 3 places de trombó de nivells 1, 2 i 5, 3 places de percussió de nivells 3, 4 i 5, 3 places de guitarra clàssica de nivells 1, 3 i 4, 1 plaça de guitarra elèctrica de nivell  5 i 1 plaça de baix elèctric de nivell 3. 

També resten vacants les places de pràctica avançada instrumental i conjunt instrumental dels següents instruments: oboè, violí, viola, trombó, flauta, tuba, bombardí i guitarra clàssica. En dansa, la formació disponible de nivell bàsic conté 7 places de nivell 1 de 2n de primària, 4 places de nivell 2 de 3r de primària, 5 places de nivell 3 de 4t de primària, 3 places de nivell 4 de 5è de primària i 6 places de nivell 5 de 6è de primària. En formació específica per a joves i adults hi ha 10 places vacants i en nivell avançat de dansa caldrà consultar a la direcció del centre la disponibilitat de places. Per a inscriure's a les formacions i programes superiors al nivell 2 i programes avançats, caldrà realitzar un prova de nivell que es programarà un cop sigui acceptada la sol·licitud d’inscripció. 

La sol·licitud s’haurà de fer a través de correu electrònic, a l'adreça [email protected], amb l’assumpte "Matrícula Viva" indicant el nom i cognoms i la data de naixement de la persona que es vol matricular, un correu electrònic o telèfon de contacte i el programa, disciplina o instrument que es vol cursar. L’equip directiu del centre farà arribar una resposta per correu electrònic a la mateixa sol·licitud i, en cas afirmatiu, indicarà la manera de formalitzar la matriculació. En cas negatiu, s'indicarà que la sol·licitud queda en llista d’espera. Per tant, les persones que no hagin obtingut plaça s’afegiran a les llistes d’espera del programa o especialitat per ordre d'arribada de les sol·licituds. La llista d’espera tindrà vigència durant tot el curs.