Tanca
Seguretat Ciutadana 25 de juliol de 2022

La Policia Local va enregistrar el 55,6% de delictes denunciats l’any passat a Esparreguera

Segons dades del Cercle de Comparació Intermunicipal de Policia Local, elaborat per la Diputació de Barcelona, aquesta xifra se situa molt per sobre de la mitjana del Baix Llobregat, que és del 16,3%. L’informe també indica que el 2021 es van produir al municipi 45 delictes per cada 1.000 habitants amb un índex de resolució del 35,6%

Durant el 2021 la Policia Local d’Esparreguera va enregistrar el 55,6% del total de denúncies del municipi, una xifra molt superior al 16,3% enregistrades, de mitjana, per les policies locals del Baix Llobregat. Aquestes dades s’extreuen del Cercle de Comparació Intermunicipal (CCI) de Policia Local, un instrument elaborat per la Diputació de Barcelona de suport a l’avaluació i millora de la prestació d’aquest servei local a la província en el que hi participen 71 policies, de les quals 18 són de la comarca. Les dades també indiquen que l’any passat al municipi es van registrar 45 delictes per cada 1.000 habitants, 4,5 punts menys que la mitjana, amb un índex de resolució del 35,6%, 5 punts superior a la mitjana. De les dades recollides en el document també destaca que amb el mateix nombre d’accidents de trànsit que a la mitjana de municipis de la comarca, a Esparreguera els accidents amb víctimes són inferiors i d’aquestes el 2,3% van ser greus, mentre que la mitjana és del 6,6%. Paral·lelament, en l’informe s’indica que la despesa corrent del servei representa el 8,4% del pressupost municipal, mentre que a la mitjana de municipis de la comarca aquesta és del 9,2%.

En l’àmbit de la seguretat, a Esparreguera el 2021 es van denunciar 45 delictes per cada 1.000 habitants, xifra lleugerament per sota de la mitjana que se situa en 49,5. El percentatge de delictes resolts va ser del 35,6%, cinc punts per sobre de la mitjana, que és del 30,9% i es van detenir 2,6 persones per cada 1.000 habitants, mentre que la mitjana de detencions es va situar en 4 persones. La Policia Local va enregistrar el 55,6% dels delictes denunciats, xifra molt superior a la mitjana que és del 16,3% de denúncies enregistrades pels cossos de seguretat locals. L’inspector en cap de la Policia Local d’Esparreguera, Josep Sánchez, ha explicat que “tenim menys delictes que la mitjana, però la Policia Local actua molt més en la recollida de denúncies, per tres motius: no tenim comissaria de Mossos d’Esquadra al municipi; hi ha dos municipis propers, Collbató i El Bruc, que no disposen de policia local i venen a la nostra comissaria; i, finalment, perquè vam apostar per tenir un servei de recollida de denúncies estable” que funciona de 9 del matí a 8 del vespre d’octubre a juny i de 9 del matí a 2 del migdia durant els mesos d’estiu.

Pel que fa als accidents de trànsit, l’any passat es van produir 5,5 accidents de trànsit en vies urbanes per cada 1.000 habitants, dels quals 1,4 van tenir víctimes i el 2,3% d’aquestes van ser greus. A la mitjana de municipis de la comarca el nombre d’accidents va ser el mateix, però hi ha 2,2 accidents amb víctimes per cada 1.000 habitants i un 6,6% de les víctimes són mortals i greus. “Amb el mateix nombre d’accidents tenim gairebé la meitat d’accidents amb víctimes i la gravetat d’aquests accidents és molt menor, d’un terç en comparació amb la mitjana”, ha apuntat l’inspector en cap. En l’àmbit de la policia de trànsit també destaquen els 104 serveis de protecció escolar per cada 1.000 habitants que es van realitzar el 2021 a Esparreguera, que se situen molt per sobre de la mitjana, que es troba en 64 serveis. D’altra banda, es van fer 9 activitats de grua per cada 1.000 habitants, mentre que la mitjana va ser de 17.

Els indicadors referits a la policia de trànsit apunten que l’any passat a Esparreguera es van interposar 363,5 denúncies de trànsit per cada 1.000 habitants, 74 punts per sobre de la mitjana. Tot i això, un 71,5% del total de procedien de zones d’estacionament amb control horari; mentre que a la mitjana dels municipis de la comarca que participen en el Cercle aquest percentatge és bastant inferior i se situa en el 44,9%. Només el 8,1% del total de les denúncies de trànsit van ser per fets greus o molt greus, una xifra molt inferior a la mitjana global, que va ser de 24,4%. En aquest sentit, l’inspector en cap ha explicat que “el número total de denúncies està per sobre de la mitjana, però si descomptem les que procedeixen de la zona blava, la xifra s’equilibra bastant amb la mitjana de la resta de municipis”. Paral·lelament, el percentatge  d’alcoholèmies positives respecte el total de controls efectuats va ser del 23%, el doble que la mitjana que va ser de l’11%. Segons l’inspector en cap, aquesta xifra s’explica perquè “els controls que realitzem estan molt focalitzats en zones i horaris on sabem que es poden produir aquest tipus d’infraccions”.

En referència als recursos, a Esparreguera la despesa corrent per policia és de 51.401 euros i el servei representa un 8,4% del pressupost municipal. Aquestes xifres estan per sota de la mitjana, que és 58.143 euros per agent i un 9,2% dels comptes. Si parlem de l’organització, a la vila hi ha 1,52 policies per cada 1.000 habitants, dels quals el nombre de policies operatius és de 0,98, mentre que a la mitjana de la província hi ha 1,40 policies i 1,20 d’operatius. La plantilla orgànica de la Policia Local és actualment de 33 places, però amb la convocatòria de dues noves places d’agent que finalitza avui, s’arribarà fins a les 35 places. Finalment, segons el Cercle de Comparació Intermunicipal de Policia Local, el grau de satisfacció del servei és de 7,3 per sobre la mitjana que se situa en 6,8.